nieuws

Topambtenaar na miljoenenfraude uit functie ontheven

De algemeen directeur van Stadsontwikkeling Rotterdam is uit haar functie ontheven. Het gaat om Paula Verhoeven, die sinds begin vorig jaar leiding geeft aan de gemeentelijke dienst die gaat over de ruimtelijke ontwikkeling en het vastgoed in de stad.
Verhoeven is uit haar functie gezet vanwege de miljoenenfraude met een gemeentelijk pand aan de Boompjeskade. Binnen het college van B&W is er onvoldoende draagvlak voor haar optreden in dit dossier, zo laat de gemeente in een schriftelijke toelichting weten.

Het college wil verder geen toelichting geven. Het zou een interne aangelegenheid betreffen.
De twee exploitanten hebben voor bijna acht miljoen euro de gemeente opgelicht door dubbele en dure facturen in te dienen voor verbouwingen die niet eens hebben plaatsgevonden. Dat is vijf jaar lang ongezien gebleven.
Fraude
De afgelopen maanden heeft het Dordtse bureau SBV onderzoek gedaan naar de miljoenenfraude. Uit het onderzoek blijkt dat twee medewerkers van de dienst Stadsontwikkeling betrokken zijn bij de fraude. Tegen de twee heeft de gemeente aangifte gedaan. Naar negen andere medewerkers van de gemeente is vervolgonderzoek ingesteld.
Het onderzoek van SBV en extra onderzoek van twee organisatie-experts maakt ook duidelijk dat op managementniveau weinig controle was, geen kritische vragen werden gesteld en teveel op goed vertrouwen werd gehandeld.
Vorige week moest de directeur van Stadsontwikkeling samen met de twee verantwoordelijke wethouders Schneider en Visser op het stadhuis uitleg geven over het onderzoek naar de miljoenenfraude. Alleen raadsleden hebben onder geheimhouding het volledige rapport mogen inzien.
Tijdens die commissievergadering konden directeur noch wethouders opheldering verschaffen over het bestaan van een lijst van tien risico-objecten waar het pand aan de Boompjeskade op stond. Die lijst bestond al in 2012 en de fraude is pas eind 2015 aan het licht gekomen.