nieuws

Havenbedrijf Rotterdam promoot Dordtse Zeehaven

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat de Dordtse Zeehaven promoten. Wereldwijd worden bedrijven attent gemaakt op de kansen en mogelijkheden in Dordrecht.
De Rotterdammers namen vier jaar geleden beheer en acquisitie van de havens in de Drechtsteden over. Dordrecht en de omliggende plaatsen hoopten zo meer werkgelegenheid naar deze regio te halen.
Tot dusver is dat niet zo goed gelukt. Daarom heeft het Havenbedrijf nu een samenwerkingsovereenkomst gesloten met DEAL Drechtsteden. Dat is een organisatie, die bedrijven naar Dordrecht en de vijf omliggende plaatsen moet lokken.
Resultaat
Het gaat niet puur om 'natte' bedrijven, zegt Martin Bloem van DEAL: "Het gaat ook om de maritieme maakindustrie en logistieke bedrijven". De samenwerking wordt wat hem betreft zeer praktisch: "Geen dikke nota's en vergaderingen, maar resultaat boeken".
Keiharde doelstellingen zijn er niet. "We evalueren elk jaar en houden elkaar scherp", zegt Bloem. Het Havenbedrijf weet wel waarom er in de Zeehaven van Dordrecht zoveel bedrijfsterrein braak ligt: "Onbekend maakt onbemind", zegt Rik Dalmeijer.
Havenbedrijf
Dalmeijer is gebiedsmanager Dordrecht Inland Seaport bij het havenbedrijf: "We gaan de kracht van de Dordtse Zeehaven beter uitdragen. Daarvoor is onder meer een speciaal promotiefilmpje gemaakt."
In het filmpje wordt duidelijk dat Dordrecht de meest landinwaarts gelegen diepe zeehaven van ons land heeft. Ondernemers, die er al gevestigd zijn, onderstrepen die boodschap. Zij zijn ook de bedenkers van wat wellicht het eerste concrete resultaat wordt.
"Inderdaad hebben enkele ondernemers, die hier al zitten, gevraagd of er een soort mini-terminal kan komen in de Wilhelminahaven, achter de meubelboulevard. En zo zijn er wel meer ideeën waar we al mee aan de slag zijn gegaan."