nieuws

'Grote gebouwen in de regio worden brandveiliger'

2010_Brandweer_auto_wagen_totaal.cropresize.1.cropresize.tmp.JPG
2010_Brandweer_auto_wagen_totaal.cropresize.1.cropresize.tmp.JPG
ROTTERDAM - De brandweer Zuid-Holland Zuid krijgt een systeem waarmee de mechanische ventilatie van gebouwen centraal kan worden uitgeschakeld. Dat is handig bij ongevallen of rampen, waarbij schadelijke of giftige stoffen vrijkomen.
In veel gebouwen kunnen mensen wel ramen en deuren sluiten, maar niet zelf de ventilatie uitzetten. Als een ventilatiesysteem nog aanstaat tijdens een ramp, kunnen giftige stoffen via het ventilatiesysteem een woning worden ingeblazen worden, met alle gevolgen van dien.
Eigenaren van flatgebouwen en kantoren, maar ook ziekenhuizen, scholen en bejaardencomplexen in Dordrecht en Zwijndrecht worden na de zomer door de brandweer benaderd om mee te doen aan de opzet van het systeem. Met één druk op een knop kan dan in de meldkamer alle ventilatie worden stopgezet.
In de periode tot en met december 2010 worden er ook in de regio Rotterdam-Rijnmond zogenoemde BOA-V ventilatiesystemen geïnstalleerd. Alle betroffen bewoners zijn daarover inmiddels ingelicht.