nieuws

'ToBe was financiële en organisatorische puinhoop'

De culturele instelling ToBe, die eind 2015 failliet ging, was een financiële en organisatorische puinhoop. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau KPMG, in opdracht van de Dordtse gemeenteraad.
"En dat wisten wij natuurlijk al", reageert cultuurwethouder Piet Sleeking. Hij vindt het rapport over de muziek- en toneelschool, dat 60.000 euro kostte, mosterd na de maaltijd: "de aanbevelingen zijn al verwerkt in de nieuwe, afgeslankte organisatie, na de doorstart."
De Dordtse raad liet het onderzoek uitvoeren om er achter te komen hoe het kon gebeuren, dat directie en Raad van Toezicht de zaak zo konden laten ontsporen. Medio 2014 meldden die nog dat er een tekort was van twee ton, dat in werkelijkheid al drie keer zo hoog was.
KPMG concludeert dat ToBe een organisatie was die als los zand aan elkaar hing. Feitelijk was het een opeenstapeling van gefuseerde stichtingen, die werden gesubsidieerd door negen gemeentes, die geen van allen inzicht hadden in de bedrijfsvoering.

Te laat

De onderzoekers ontdekten dat er in de periode voorafgaand aan het faillissement onvoldoende "financiële deskundigheid" aanwezig was in de organisatie én in de Raad van Toezicht. Een accountant zag de problemen ook niet ,omdat hij de stukken te laat ontving.
D66-raadslid Johan Reumers, voorzitter van de onderzoekscommissie, vindt dat het rapport "ons de nodige lessen leert hoe wij soortgelijke problemen kunnen vermijden in andere gemeenschappelijke regelingen". Politieke duiding geeft hij niet.
"Het is aan de gemeenteraad van Dordrecht om te oordelen wat ze vinden van dit rapport en wat er mee gedaan moet worden". Op 29 november zal het rapport voor het eerst besproken worden. Of er politieke gevolgen komen is ernstig de vraag.

ToBe 2.0

Sleeking toont als verantwoordelijk wethouder geen vrees: "We hebben de problemen goed geanalyseerd, helder gecommuniceerd naar de raad en een ToBe 2.0 opgetuigd, dat nu gewoon goed draait".
Saillant detail is dat de Gorkumse wethouder Marcel Doodkorte, die voorzitter was van de Raad van Toezicht van ToBe, weigerde om verantwoording af te leggen bij KPMG. "We hebben het nog een keer aan hem gevraagd, maar helaas zonder succes", zegt Reumers.