nieuws

Franchisenemers AH vangen bot bij rechter (2)

rechter
rechter
Franchiseondernemers van Albert Heijn hebben bij de
rechtbank in Haarlem nul op rekest gekregen in een zaak over het al dan niet eerlijk verdelen van de geldstromen door Albert Heijn Franchising (AHF). De franchiseondernemers voelden zich over een reeks van jaren benadeeld door AHF op het gebied van prijzen, bonussen en kosten, maar volgens de rechter zijn de vorderingen op een onjuist uitgangspunt gebaseerd.
De franchisenemers, die de winkelformule Albert Heijn huren, meenden niet evenredig mee te profiteren van bulkkortingen van leveranciers. Daarnaast zouden de ondernemers moeten meebetalen voor het aanhouden van voorraden, terwijl het moederbedrijf daar helemaal geen kosten voor maakt. Eerder werd gesproken over een eis van circa 200 miljoen euro. In de uitspraak van
woensdag stond echter geen bedrag vermeld, anders dan dat de franchisenemers nu voor de proceskosten moeten opdraaien.
Volgens de rechter zijn franchisenemers zelfstandige ondernemers die voor eigen risico en rekening handelen. Het principe van 'eerlijk delen' vormt daarbij niet de basis van de franchiseovereenkomsten. Ook de eis tot het
benoemen van drie deskundigen om de cijfers te controleren, werd door de rechter afgewezen.
De rechtbank riep de partijen verder op de geschilpunten aan de onderhandelingstafel op te lossen.
Albert Heijn zegt blij te zijn met de uitspraak, vooral omdat er nu duidelijkheid is. De supermarktketen hoopt snel weer in gesprek te gaan met franchisenemers om afspraken voor de toekomst te maken.