nieuws

CPB onderstreept nadelen opkomst flexwerk

Logo Rijnmond InZaken
Logo Rijnmond InZaken
De flexibilisering van de arbeidsmarkt kent economische
voordelen, maar drukt volgens het Centraal Planbureau (CPB) tevens zwaar op de zwakkere groepen in de samenleving. Volgens de belangrijke adviseur van het kabinet hebben mensen zonder vast contract vaker te maken met armoede en een hoge werkbelasting en komen ze vaker zonder werk te zitten. Ook volgen ze doorgaans minder scholing dan vaste werknemers.
Het CPB stelt dat flexwerkers en zzp'ers beter beschermd worden als er meer regels komen rond het inzetten van flexwerk. Ook een idee is het verkleinen van de verschillen tussen vast en flex. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door juist de baanbescherming en sociale zekerheid van vaste werknemers te versoberen.
In een donderdag gepubliceerd rapport draagt het planbureau verschillende oplossingen aan om de nadelen van flexwerk te beperken. Uiteindelijk gaat het hierbij om een politieke afweging, aldus de rekenmeesters.
,,Het CPB helpt vanochtend effectief de mythe om zeep dat flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt een soort economische natuurwet is waar niet aan valt te ontkomen'', reageert vakbondsvoorzitter Maurice Limmen van CNV. Hij wijst er tevens op dat Nederland echt een uitzondering is als het gaat om de combinatie van een hoog aantal flexbanen en een grote hoeveelheid
zzp'ers.
Ook de coördinator arbeidsvoorwaarden van FNV, Mariëtte Patijn, vindt het goed dat het CPB de toename van onzeker werk in Nederland eveneens als probleem ziet. ,,We moeten de trend keren'', stelt ze. Op dit moment werken volgens het planbureau hooguit zes van de tien mensen via een vast contract. Tien jaar geleden waren dit er nog meer dan zeven.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl