nieuws

Dordt schrapt Belthure Park in geheime vergadering

De gemeenteraad van Dordrecht heeft in een geheime vergadering beslist dat het Belthure Park, in de volksmond Golf en Wonen, er definitief niet komt. De golfbaan werd twee jaar geleden al geschrapt, nu volgen ook de geplande 220 villa's en dure appartementen.
Rem Maters, van de actiegroep Streekplan geen Streek, is blij: ''Bij ons gaat de vlag uit. Al sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw vechten wij tegen de aantasting van dit prachtige groene gebied'', zegt de bewoner van de Stevensweg, die aan de Zuidpolder grenst.
De Dordtse Raad heeft een voorbereidingsbesluit genomen. Dat houdt in dat het bestemmingsplan voor het gebied waar gebouwd zou gaan worden, niet meer geldt in afwachting van een nieuw bestemmingsplan. Zo worden nieuwe bouwplannen tegengehouden en de schade beperkt.
Het niet doorgaan van Belthure park is een bittere pil voor projectontwikkelaars en de gemeente zelf. Ze hebben grond gekocht in de Zuid- en Bovenpolder, in de verwachting dat die als bouwgrond kan worden doorverkocht. De grond is in één klap veel minder waard.
De gemeente heeft daardoor al een verlies van 4,2 miljoen euro geleden. Daar bovenop komt nog minimaal 1,1, miljoen aan bijkomende kosten. Ook volgen er mogelijk schadeclaims.

Kleine lettertjes

Burgemeester en wethouders van Dordrecht wilden, net als een meerderheid van de Dordtse Raad, al langer van het Belthure park af. Dat was onmogelijk doordat er een contract was getekend met projectontwikkelaar Bouwfonds, dat tegenwoordig BPD heet.
Een clausule in het contract bepaalde dat de partijen de overeenkomst konden ontbinden als er tien jaar niks gebouwd werd. Dat was twee jaar geleden. Tot ontbinding kwam het echter niet, waarschijnlijk omdat er nog iets in 'de kleine lettertjes' stond.

Verrast

De gemeente Dordrecht en ontwikkelaar BPD kwamen toen overeen dat de golfbaan geschrapt werd en onderhandeld zou worden over een nieuw, kleinschaliger bouwplan. ''Het nieuwe besluit verrast ons'', zegt Anne Marit Helmink van BPD. ''We gaan hier met de gemeente over praten.''
Ook Heijmans, dat net als de Dordtse ontwikkelaar Van Pelt grondposities in de polders heeft, is verrast: ''Dit raakt ons inderdaad ook en we gaan hierover in gesprek met de gemeente Dordrecht en andere ontwikkelaars'', zegt Linda de Rooij van Heijmans.
Schadeclaims
De verrassing maakt onderdeel uit van de tactiek van de gemeente Dordrecht; zeer snel de bestemming wonen van de polders afhalen om te voorkomen dat ontwikkelaars plannen indienen op basis van het oude bestemmingsplan om dan schade te claimen als die worden afgewezen.
Daarom werd dinsdagavond in het geheim door de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit genomen, dat vanaf vrijdag van kracht is. Dat besluit blokkeert nieuwe bouwplannen, maar niet de bestaande plannen. En die leiden vrijwel zeker tot schadeclaims van vele miljoenen euro’s.
Toch bebouwen
Dordrecht lijdt nog meer schade, want de grond die de gemeente in de polders zelf kocht, is plots miljoenen minder waard. Om de schade te beperken spelen burgemeester en wethouders met de gedachte om achter de Stevensweg, in de Zuidpolder, toch een strook grond te bebouwen.
De bewoners van de Stevensweg zitten daar niet op te wachten, zegt Maters: ''We willen geen bebouwing, ook niet een beetje bebouwing. Die polders moeten groen blijven. Als het nodig is voeren wij daarvoor nog eens vijftien jaar actie.''
Polder blijft groen
David Schalken van Beter voor Dordt, veruit de grootste partij in de stad (één derde van de 39 zetels), kan hem gerust stellen: ''Die polder blijft groen, wat ons betreft.'' Ook de grootste oppositiepartijen, D66 en de PvdA, zien niets in 'een tweede Stevenshof'.
''Ook wij willen die polders groen houden. Er moeten hele goeie argumenten op tafel komen om ons daar vanaf te brengen'', zegt Cor van Verk (PvdA). D66 pleit al langer voor groene polders en daarmee is een raadsmeerderheid tegen een afgeslankt bouwplan.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl