nieuws

Boete Hogeschool Rotterdam ondanks verbeteringen

De Hogeschool Rotterdam krijgt samen met vijf andere hogescholen minder geld van de overheid. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) kort de scholen, omdat ze niet alle prestatie-afspraken uit 2012 hebben gehaald.
Naast de Hogeschool Rotterdam gaat het om InHolland, de Hogeschool Leiden, NHL, Vilentum en Fontys. Zij krijgen in totaal 7 miljoen euro minder. Dat geld gaat nu naar scholen die wel voldoende presteren.
Te weinig studiesucces
Een commissie oordeelde dat de Hogeschool Rotterdam te weinig vooruitgang heeft geboekt op het gebied van studiesucces. Volgens de school komt dat doordat wordt geïnvesteerd in mbo'ers en studenten met een migratieachtergrond.
De onderwijskwaliteit, capaciteiten van de medewerkers en bedrijfsvoering zijn wel goed volgens de commissie.
Ron Bormans van de Hogeschool Rotterdam is teleurgesteld over de beslissing van de minister. "De afgelopen jaren is het niveau in het HBO en ook bij onze eigen hogeschool is fors omhoog gegaan. De eisen om af te studeren zijn fors hoger gesteld. Dat betekent dat we meer barrières voor studenten opwerpen.
"Op een of andere manier hebben met name jongens die doorstromen vanuit het MBO daar last van. Zij hebben moeite om even snel af te studeren als andere groepen. Wrang dat we nu minder geld krijgen om hier wat aan te doen."
Afspraak
Alle hogescholen en universiteiten kregen in 2012 de opdracht om het niveau en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Ook moest het studiesucces verbeteren. Dat betekent dat minder studenten uitvallen of overstappen naar een andere studie.
De boete die Bussemaker aan de scholen heeft opgelegd is wel een stuk lager dan eerder is afgesproken. Ze heeft het boetebedrag gehalveerd, omdat de scholen wel hard hebben gewerkt en zich hebben ingespannen.