nieuws

Aernout van der Bend volgt Judith Schueler op als nieuwe directeur NGinfra

Verkeersonderneming
Verkeersonderneming
Per 1 januari 2017 wordt Aernout van der Bend Algemeen Directeur van NGinfra. Hij volgt Judith Schueler op die NGinfra als samenwerkingsverband heeft opgestart in mei 2014. Van der Bend is vijf jaar directeur geweest van De Verkeersonderneming, een organisatie die in de Rotterdamse regio werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Zijn ervaring ligt in de publiek- private samenwerking op het gebied van mobiliteit. Met zijn collega’s realiseerde hij in het eerste programma van Beter Benutten dagelijks meer dan 14.000 spitsmijdingen.

Bestuursvoorzitter van NGinfra, Lieve Declercq:
“Binnen NGInfra werken verschillende netbeheerders met internationale wetenschappers samen om tot een integrale visie te komen van de infrastructuur van de toekomst. Dat vraagt om een directeur met overzicht, daadkracht en visie. We zijn dan ook heel blij dat Aernout van der Bend met zijn ervaring de nieuwe directeur wordt van ons samenwerkingsverband. Van der Bend zal de door Judith Schueler mede geformuleerde ambities zeker kunnen omzetten in tastbare resultaten.”

Nieuwe uitdaging

Schueler zoekt na de overdracht een nieuwe maatschappelijke uitdaging. “In de afgelopen 8 jaren heb ik praktijk en onderzoek dicht bij elkaar gebracht. Eerst binnen het onderzoeksprogramma Next Generation Infrastructures (2004- 2014). Vervolgens hebben we van het onderzoeksprogramma een samenwerkingsverband van en voor infrabeheerders gemaakt die onder dezelfde naam doorgaat. Dat was mijn doel en die is bereikt. Mijn blik gaat nu weer breder naar buiten.” In Van der Bend ziet Schueler een ideale opvolger die verder kan bouwen aan deze unieke samenwerking in infrabeheer.
NGinfra
NGinfra staat voor Next Generation Infrastructures en is de naam van het samenwerkingsverband waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich hebben verenigd om de infrastructuur van Nederland adequaat in te laten spelen op toekomstige veranderingen. Wij bouwen samen aan ‘responsive connections'. Meer over NGinfra is te vinden op www.nextgenerationinfrastructures.eu

De Verkeersonderneming
De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. Initiatiefnemers van deze samenwerkingsorganisatie zijn de gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. VNO-NCW, MKB Rotterdam, Deltalinqs, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeente Nissewaard en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs. Het doel is het bereikbaar maken en houden van Rotterdam (haven, stad en regio) door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken. De Verkeersonderneming is winnaar van Het Gouden RAI Wiel “omdat zij op verfrissende en praktische wijze regionale uitdagingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid oppakt.”
****** Ingezonden mededeling ******