nieuws

Rechtbank Rotterdam wordt vaker gewraakt

De rechtbank Rotterdam heeft in toenemende mate te maken gehad met wrakingsverzoeken van advocaten. Tien jaar geleden werd de rechtbank 15 keer per jaar gewraakt, dat is opgelopen naar 60 keer per jaar. In 2016 staat de teller voorlopig op 75 wrakingen.
Advocaten kunnen vragen om andere rechters, als zij denken dat zij vooringenomen zijn. In de praktijk blijkt dat een wrakingsverzoek slechts in een enkel geval wordt gehonoreerd.

Verstoren

Bij de Rotterdamse rechtbank werd recentelijk in twee grote drugszaken meerdere keren achter elkaar gewraakt. In een geval werd zelfs de wrakingskamer gewraakt, maar zonder succes. Proberen advocaten zo processen te verstoren?
Paul Mevis is hoogleraar strafrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. "Dat wordt veel te snel geroepen. Zo van 'ze zullen wel zand in de machine willen gooien'. Wraking is een mooi middel om de onpartijdigheid van rechters te toetsen. Dat wrakingsverzoeken zelden worden ingewilligd, is positief. Kennelijk zijn onze rechters niet vooringenomen. Ik zou mij veel meer zorgen maken als er geen wrakingsverzoeken worden ingediend."

Misbruik

De wrakingskamer kan eventueel wel een stokje steken voor herhaalde wrakingen. "Dan is sprake van misbruik van het middel. De kamer kan tegen de advocaat zeggen: uw verzoek is niet ontvankelijk. Maar als er zich gedurende het proces een nieuwe situatie voordoet, ja, dan kan de advocaat toch weer een reden hebben om te wraken."
Mevis signaleert ook landelijk een toename van het aantal wrakingen. "Het is de geest van de tijd: er is minder ontzag voor rechters. Advocaten zijn assertiever geworden. Het kan ook duiden op een slechte communicatie tussen rechter en advocaat. Maar ook dan zou ik wraking als signaal serieus nemen."