nieuws

ECB waarschuwt voor politieke onzekerheid

Logo Rijnmond InZaken
Logo Rijnmond InZaken
Het risico van abrupte koersdalingen op de financiële
markten is door politieke onzekerheid verder toegenomen. Dat kan banken, en daarmee ook de financiële stabiliteit en economische groei, in gevaar

brengen. Daarvoor waarschuwt de Europese Centrale Bank (ECB) in een donderdag gepubliceerd rapport.
De ECB wijst onder meer op de onzekerheid over het toekomstige economische beleid in de Verenigde Staten, nu Donald Trump daar president wordt. De gevolgen voor Europa zijn nog zeer ongewis, maar het is niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld de handel van eurolanden erdoor wordt geraakt.
Ook in veel Europese landen staan verkiezingen op stapel. Daar dreigen eveneens regeringen aan de macht te komen met een sterk naar binnen gerichte blik. De ECB vreest dat ook daardoor de handel het kind van de
rekening wordt.
Bovendien kunnen noodzakelijke hervormingen vertraging oplopen of zelfs stil komen te liggen. Sluimerende zorgen over de houdbaarheid van schulden
van sommige zwakkere eurolanden zouden daardoor weer de kop op kunnen steken.
Banken in het eurogebied kampen nog altijd met de gevolgen van de lage rente en een trage economische groei. Daardoor blijven de winstvooruitzichten voorlopig aan de magere kant. Wel is de angst voor steeds strengere regels in de financiële sector de laatste tijd wat
afgenomen, constateert de ECB.