nieuws

Bandenbranche: rubberkorrels gewoon veilig

Mensen kunnen gewoon veilig op kunstgras blijven voetballen. Dat concludeert de bandensector die zelf onderzoek heeft laten doen naar de rubberen korrels die worden gebruikt om kunstgrasvelden beter bespeelbaar te maken.
Begin oktober waarschuwde het onderzoeksprogramma Zembla dat er weinig bekend zou zijn over de gezondheidsrisico's van rubbergranulaat, zoals de korrels officieel heten. De korrels zijn gemaakt van versnipperde autobanden.
In het rubber zitten kankerverwekkende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en weekmakers. Het is onbekend in hoeverre die stoffen vrijkomen als voetballers bijvoorbeeld slidings maken op kunstgras.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet nog onderzoek naar de veiligheid van de korrels. Maar de autobandenbranche wil daar niet op wachten. De sector liet zelf onderzoek doen door een onafhankelijk bureau.
Volgens Kees van Oostenrijk van Vereniging Band en Milieu zijn inmiddels 50 kunstgrasvelden onderzocht. En daaruit zou blijken dat de korrels voldoen aan de Europese normen.
Band en Milieu zegt met het onderzoek de ongerustheid te willen wegnemen. Van Oostenrijk trekt de betrouwbaarheid van Zembla in twijfel. Het programma is volgens hem "tendentieus en subjectief."
De komende tijd worden door het onderzoeksbureau nog eens 750 kunstgrasvelden onderzocht; die door gemeenten en sportverenigingen bij het onderzoeksbureau zijn aangemeld.
De resultaten van het RIVM-onderzoek worden binnen een paar weken verwacht.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl