nieuws

DNB werkt aan klimaatstresstest

onweer
onweer
De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoekt de komende tijd hoe de gevolgen van klimaatverandering voor de financiële sector in kaart kunnen worden gebracht. Een 'klimaatstresstest' moet de weerbaarheid van banken en verzekeraars op dit vlak gaan aantonen, stelde DNB dinsdag in een vooruitblik op zijn speerpunten van 2017.
,,Het gaat om scenario's waaruit moet blijken of instellingen zich bij, in dit geval bijna letterlijk, slecht weer door de risico's heen kunnen slaan'', zei verantwoordelijk directeur Frank Elderson. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de risico's die verzekeraars lopen door extreem weer.

Daarnaast kan de overgang naar meer duurzame energie leiden tot stevige afwaarderingen op de financiële markten, die banken onder druk kunnen zetten.
DNB richt zich in eerste instantie op de mogelijke gevolgen van nieuw beleid op het gebied van emissiebeperkingen en de prijs die moet worden betaald om CO2 te mogen uitstoten. Ook wordt bekeken hoe een verandering in het gedrag van klanten, als die een duurzamer beleid eisen, doorwerkt op de financiële instellingen.
,,We gaan in het komende halfjaar bepalen hoe dit het best kan worden vormgegeven'', aldus Elderson. ,,We hebben goede hoop dat we daar in samenwerking met andere internationale toezichthouders uitkomen.''
DNB onderzocht eerder dit jaar al de ontwikkeling van duurzaam beleggen in de pensioensector. Daaruit bleek volgens Elderson duidelijk dat het duurzaamheidsbeleid voor de fondsen steeds belangrijker wordt en steeds minder alleen maar dient om het eigen blazoen op te poetsen.