nieuws

Rivierenland: meeste dijken al stevig genoeg

Kaartje van de Waterschappen in de regio
Kaartje van de Waterschappen in de regio
Sommige dijken in het gebied van Waterschap Rivierenland moeten in de toekomst extra versterkt worden. Het is volgens het waterschap geen reden tot paniek, want op dit moment zijn de dijken nog stevig genoeg.
Er gelden vanaf januari weliswaar strengere richtlijnen waar niet alle dijken aan voldoen, maar die regels zijn vooral nodig om vanaf 2030 voorbereid te zijn op hogere waterstanden als gevolg van de klimaatverandering.

Controle

Als hoogwater dreigt, kunnen de dijken dat nu goed aan. Dat bleek uit de najaarscontrole.
"Voor de korte termijn zijn de dijken sterk genoeg, maar voor de lange termijn moeten maatregelen worden genomen. In de regio Rijnmond zal dat nodig zijn vanaf 2030 tot 2050", aldus een woordvoerster van Waterschap Rivierenland.
Op plekken waar de dijken nu al verbeterd zijn, zijn nu extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Er liggen sterke zeilen over nu nog zwakke stukken dijk, omdat de grond nog stevig moet worden.
Het gaat om de rivieren rond Gorinchem, Papendrecht, maar ook Nijmegen en Arnhem buiten onze regio. Al die gebieden vallen onder het Waterschap Rivierenland.