nieuws

Wil de Rotterdammer meer of minder referenda?

Hadden kiezers geen tijd of gewoon geen belangstelling voor het Woonreferendum? Of speelde er meer? De dag na de mislukte volksraadpleging is de zoektocht begonnen naar de redenen dat Rotterdammers massaal thuisbleven.
Dat slechts 16,9 procent van de kiezers de stembus wist te vinden, kwam niet als een verrassing voor Chris Aalberts, onderzoeker politieke communicatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook bij het Oekraïne-referendum
Zijn Rotterdammers referendummoe? Aalberts vindt dat vooral een klein groepje enthousiaste voorstanders van referenda de burger vaker naar de stembus wil sturen. ''Die roepen de hele dag dat Nederland referenda wil.''
Onderwerp
Volgens de wetenschapper zijn mensen meestal niet tegen meer referenda, maar dat wil niet automatisch zeggen dat ze ook daadwerkelijk gaan stemmen. ''En heel veel mensen hadden natuurlijk niks met dit onderwerp.''
Veel Rotterdammers zouden ook geen urgentie hebben gevoeld. Er rijden immers niet direct bulldozers de straten in om huizen plat te gooien. ''Op dit moment wordt er niemand zijn huis uitgezet'', concludeert Aalberts. ''Veel mensen halen hun schouders hierover op.''
Massaal thuisblijven
Aalberts denkt niet dat kiezers massaal thuisbleven omdat duidelijk was dat de opkomstdrempel toch niet gehaald zou worden. De gemiddelde burger heeft volgens de onderzoeker wel betere dingen te doen dan de opkomst de hele dag te volgen.
Toch ziet hij geen reden om referenda dan maar helemaal te schrappen. ''Als mensen massaal ergens kwaad over zijn is het hartstikke goed dat ze een mogelijkheid hebben om zich uit te spreken, maar je moet je afvragen of alle thema's geschikt zijn.''
Kritisch
Het beste is volgens de onderzoeker als kiezers de gemeenteraad beter gaan volgen en kritisch zijn over de politici waar ze op stemmen. Als mensen achter de keuzes van hun politici staan, is er immers ook geen reden om bestuurders later terug te fluiten.
Bij de lage opkomst speelden mogelijk ook andere factoren een rol. Volgens Koen van der Krieken van de Tilburg University heeft de gemeente ook een aandeel. Zo is bijvoorbeeld geen informatiekrant bezorgd in de aanloop naar de stembusgang.
Harde conclusies zijn voorlopig nog niet te trekken. Er is nog geen echt onderzoek gedaan naar de redenen dat kiezers het Woonreferendum aan zich voorbij lieten gaan.