nieuws

Waarom zeggen sommige mensen “zeuven” in plaats van “zeven”?

Zeuven?
Zeuven?
Miriam Wilkens wil weten waarom sommige mensen “zeuven” zeggen in plaats van “zeven”? Zij vindt dat altijd heel irritant en wil dan het liefst vragen hoe je het spelt.
Antwoord:

De eu in zeuven heeft een taalhistorische achtergrond. Een lange e kon door een bepaald soort umlaut of door andere invloeden gerond worden tot eu. Gerond betekent: met lipronding uitgesproken. Dat kwam al in het Middelnederlands in bepaalde dialecten voor. Zo is bijvoorbeeld leunen ontstaan uit lenen, en keuvelen uit kevel 'kaak'
.


Zeuven was dus zo een dialectische vorm (o.a. Brabants), naast de standaardtaalvorm zeven. Omdat deze vorm een welkom middel bleek om het getal te onderscheiden van negen, werd de uitspraak zeuven voor radio- en telefoonverkeer gebruikt. Op deze manier raakte de vorm ook ingeburgerd bij niet-dialectsprekers.Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.