nieuws

Verbreed Breeddiep officieel open voor binnenvaart

Het verbrede Breeddiep tegenover Hoek van Holland wordt woensdag officieel geopend. Sinds februari is de vaargeul tussen de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal een stuk breder gemaakt. De kosten van de hele operatie bedragen 12 miljoen euro.
De oude vaargeul was 75 meter breed. Dat is 350 meter geworden. Dankzij de verbreding kunnen meer en grotere binnenvaartschepen gebruik maken van het Breeddiep. Er is vanaf nu ook tweerichtingsverkeer mogelijk.

Knelpunt

Schippers hebben lang aangedrongen op verbreding van het Breeddiep. De vaargeul gold lang als een van de grootste knelpunten voor de scheepvaart. De geul ontstond in 1969 voor de werkschepen van Rijkswaterstaat die bezig waren met de aanleg van het Calandkanaal. Het is later opengesteld voor de binnenvaart.

Natuur

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door het Rotterdamse baggerbedrijf Van Oord in opdracht van Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. De afgegraven grond is langs de oevers gelegd, waardoor slikken ontstaan waar vissen en vogels kunnen leven.