nieuws

'Veel mensen redden het gewoon niet zonder hulp'

Tientallen jaren streed hij in Rotterdam tegen dakloosheid en verslaving. Nu gaat hij met pensioen: Sjef Czyzewski. Hij nam woensdag afscheid met een symposium in de Laurenskerk.
Bekend werd Czyzewski vooral - als deskundige en horzel - als directeur van het Boumanhuis. De laatste jaren is hij topman bij Antes, een van de grotere GGZ-instellingen van ons land, waar tegenwoordig ook Bouman onder valt.
Met lede ogen ziet Czyzewski het gebeuren: de scheidslijn tussen mensen die het redden en mensen die het leven niet aankunnen, wordt steeds scherper. "Dat is een van de meest onrustbarende dingen die we nu meemaken in de samenleving. En ook van de meest bedreigende. We moeten nu eenmaal in heel veel opzichten - bijvoorbeeld als het gaat om gezondheidszorg of sociale woningbouw - rekening houden met mensen die niet alles zelf kunnen regelen. We vertrouwen veel te veel op de marktwerking, dat kan niet."
Werkelijkheid
Czyzewski: "De overheid en veel hulpverlenende instanties willen de werkelijkheid niet kennen. We weten gewoon dat mensen die in armoede leven, mensen die lang werkloos wijn en mensen die laaggeletterd zijn, dat die meer geestelijke gezondheidsproblemen hebben. Zoek die mensen op en probeer die problemen op te lossen. Dat gebeurt te weinig, dat zie je om je heen."
Desgevraagd zegt Sjef Czyzewski dat de situatie destijds op de Rotterdamse Keileweg hem door de jaren heen het meest heeft geraakt. "Het was mensonterend daar die vrouwen te zien staan. Ik ben me te pletter geschrokken. Daar werd misbruik gemaakt van heel kwetsbare vrouwen die psychisch heel veel mankeerden. En die kerels die er kwamen, walgelijk gewoon. Kinderzitjes op de achterbank en dan vroeg eenderde van die klanten om onveilige seks. Geslachtsziekte was gratis verkrijgbaar daar."
Afscheid neemt de Czyzewski met een symposium in de Laurenskerk. Wat hij nu gaat doen? "Daar moet ik nog over nadenken, nog geen tijd voor gehad."