nieuws

Rotterdam draait op voor onbetaalde btw in fraudeschandaal

Waterfront
Waterfront
De gemeente Rotterdam draait op voor de btw die de aannemer van het voormalige poppodium aan de Boompjeskade nooit heeft afgedragen aan de Belastingdienst. Dat schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad.
Tussen 2010 en 2015 hebben huurder en aannemer, zoon en vader Kan, de gemeente voor bijna acht miljoen euro opgelicht voor verbouwingen die veelal niet hebben plaatsgevonden.
De aannemer heeft geen btw afgedragen over de geïnde verbouwingsfacturen. De gemeente heeft die btw wel teruggevraagd aan de Belastingdienst. Deze teruggaaf blijkt onterecht en zal worden teruggevorderd, zo vermoedt de gemeente.
Schadepost
Dat kan een schadepost van tussen de vijf ton en 1,6 miljoen euro tot gevolg hebben. Vanwege de crisis is de btw op verbouwingen in 2013 verlaagd van 21% naar 6%. De gemeente heeft voor 7,7 miljoen euro uitgekeerd aan facturen, en daarover moet btw worden terugbetaald.
Huurder en aannemer hebben de gemeente gedurende vijf jaar opgelicht met dubbele, niet bestaande en hoge facturen. Qua lengte en hoogte van het bedrag is deze fraudezaak ongekend. Gedurende deze periode hebben de exploitanten nauwelijks huur betaald.
Risico-objecten
Naar aanleiding van de miljoenenfraude met het gemeentelijke pand aan de Boompjeskade wilde de gemeenteraad ook weten of er nog meer risico-objecten en huurachterstanden zijn.
Het stadsbestuur laat weten dat er op het gemeentelijk vastgoed een betalingsachterstand rust van 7,6 miljoen euro. Het gaat onder meer om huurachterstanden. Om welk gemeentelijk vastgoed het gaat, houdt het stadsbestuur geheim omdat de betrokken huurders daarvan nadeel zouden kunnen ondervinden.
Huurachterstand
De totale huurachterstand is de afgelopen jaren wel fors afgenomen. Zo had de gemeente op 1 juli 2013 nog bijna 20 miljoen euro tegoed. Rotterdam ontvangt jaarlijks bijna 88 miljoen euro aan huuropbrengsten.
Het onderzoek naar en de juridische consequenties van de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium kost de gemeente al 1,1 miljoen euro. De gemeente zet alles op alles om de schade te verhalen.