nieuws

'Toezichthouders verrijkten zich bij ondergang ToBe'

Muziekcentrum ToBe
Muziekcentrum ToBe
De Raad van Toezicht van de failliete cultuurinstelling ToBe heeft zichzelf in de periode voor de ondergang extra beloond. Uit de jaarrekening van 2014 blijkt dat de leden 30.000 euro ontvingen. Het jaar daarvoor was dat nog 12.000 euro.
De raad kreeg dat geld om toezicht te houden op de situatie bij ToBe, een muziek- en toneelschool in Dordrecht die gesubsidieerd werd door negen gemeentes. De Gorkumse VVD-wethouder Marcel Doodkorte was de voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij incasseerde ruim 10.000 euro aan zogeheten presentiegelden.
Tijdens het crisisjaar 2014 vergaderde de raad twaalf keer, tegenover vijf keer in het jaar daarvoor. ToBe ging uiteindelijk ten onder in 2015. Ook toen werd nog negen keer vergaderd. Hoeveel presentiegeld de toezichthouders in dat jaar opstreken, is niet bekend. In openbare stukken is geen jaarrekening van 2015 te vinden.
Onvoldoende
De gemeenteraad van Dordrecht wilde na het faillissement weten hoe het zo vreselijk mis kon gaan en eiste onderzoek.

KPMG rondde dat onderzoek vorige maand af. Het bureau kenschetste ToBe als een organisatorische en financiële puinhoop. De organisatie hing als los zand aan elkaar en had net als de Raad van Toezicht "onvoldoende financiële deskundigheid" in huis.
Bij de presentatie van het rapport werd ook bekend dat voorzitter Doodkorte en voormalig directeur Piet Elenbaas hadden geweigerd mee te werken aan het onderzoek. Veel raadsleden, ook buiten Dordrecht, zijn daar boos over.

Verantwoording

"Zeker van Doodkorte verwacht je dat hij als bestuurder verantwoording aflegt", zegt het Dordtse CDA-raadslid en oud-wethouder Bert van de Burgt. "Ik vroeg bijvoorbeeld waarom hij tien mille opstreek. Hij maakte me toen uit voor leugenaar. Maar het staat zwart op wit in de jaarrekening."
Doodkorte weigert commentaar te geven. Hij beroept zich op afspraken met wethouders en advocaten. Van de Burgt zegt daar niets van te begrijpen. "Een rondje langs wethouders in de regio leverde mij alleen maar verbaasde gezichten op."

Frustrerend

In de wandelgangen wordt druk gespeculeerd over welke advocaten Doodkorte bedoelt. Er wordt aangenomen dat de Gorkumse wethouder vreest dat hij als falend toezichthouder mede aansprakelijk wordt gesteld voor de perikelen bij ToBe.
Van de Burgt acht die kans niet zo groot. "Vrijwel alle politici die ik spreek vinden het frustrerend dat de hoofdrolspelers niet mee wilden werken aan onafhankelijk onderzoek. Maar het nemen van juridische stappen wordt erg ingewikkeld. Er waren negen gemeentes bij betrokken."
De Dordtse gemeenteraad beslist op 20 december wat er met het KPMG-rapport gedaan wordt. ToBe is inmiddels doorgestart in afgeslankte vorm.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl