FEYENOORD CITY

Dat er geen nieuw stadion komt maakt niet uit, Rotterdam vraagt Raad van State bestemmingsplan Feyenoord City niet af te keuren

Impressie Feyenoord City, nog met het nieuwe stadion dat er niet komt
Impressie Feyenoord City, nog met het nieuwe stadion dat er niet komt © architectenbureau OMA
Rotterdam heeft de Raad van State gevraagd het bestemmingsplan van Feyenoord City niet te vernietigen, ook niet nu het nieuwe stadion er (voorlopig) niet komt. Dat zou teveel vertraging geven bij de bouw van duizenden woningen. Tegenstanders die de rechtszaak bij de Raad van State hebben aangespannen hadden wel om vernietiging van van het bestemmingsplan gevraagd.
De Raad van State wordt gevraagd om nog voor de zomer een zitting te plannen. Dan kan de rechter bekijken welk deel van het bestemmingsplan intact kan blijven en of dat deel definitief kan worden. Als dat lukt, dan kunnen de bouwplannen op die locaties snel beginnen.
Het college van Burgemeester en Wethouders geeft aan de landaanwinning te willen doorzetten. Als er geen stadion komt, dan wordt het een locatie voor nieuwe huizen. In de brief aan de Raad van State lijkt Rotterdam niet uit te sluiten dat er in de toekomst - als de kostenstijgingen op de grondstoffenmarkt voorbij zijn - er op deze locatie toch een stadion kan komen.

Niet haalbaar

Feyenoord heeft vorige week besloten te stoppen met de nieuwbouwplannen. Ook gaf algemeen directeur Dennis te Kloese toen aan dat ook de twee verbouwingsopties van de Kuip momenteel niet haalbaar zijn. Volgens Te Kloese leven we in te onzekere tijden om een besluit te nemen 'wat de club in een moeilijk vaarwater' zou brengen. "We gaan ons op een verblijf in De Kuip richten. De focus van Feyenoord moet en zal nu op voetbal komen."
De gemeente heeft nu met onder andere de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas onderzoek gedaan welke aanpassingen er in de woningbouw nodig zijn. Dat plan is nog niet openbaar. De verwachting is dat het nieuwe college deze plannen later dit voorjaar vaststelt en daarna voorlegt aan de gemeenteraad.
De raad van State heeft alle partijen die betrokken zijn bij Feyenoord City en ook de bezwaarmakers gevraagd om voor 6 mei te reageren hoe zij denken dat het nu verder moet.