nieuws

Hoe leg je een eed af als je niet gelooft?

President Barack Obama tijdens zijn inauguratie in 2009
President Barack Obama tijdens zijn inauguratie in 2009
Cees Witsenburg belde ons en stelde de volgende vraag:
Wanneer men de eed aflegt in het recht moet je dat doen met de hand op de Bijbel. Wat nou als je niet gelooft?

Antwoord:"

Een niet-gelovige hoeft zijn hand niet op de bijbel te leggen en legt geen eed af, maar doet een belofte. Ook je tekst is anders, want je zweert niet bij God, maar je belooft of verklaart de waarheid te spreken. In dat geval is het niet nodig de twee voorste vingers van de rechterhand op te steken. Dit is zo geregeld in de Wetvorm van de eed van 17 juli 1911.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.