nieuws

Fosfaatproductie daalt maar blijft te hoog

Koeien in de wei
Koeien in de wei
De productie van fosfaat in dierlijke mest door Nederlandse veehouders daalt dit jaar, maar is nog altijd hoger dan Europese regels toestaan. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.
Het CBS raamt de fosfaatproductie in 2016 op 177 miljoen kilo. Dat is 3 miljoen kilo minder dan vorig jaar, maar wel nog altijd ruim 4 miljoen kilo te veel. De overschrijding is grotendeels toe te schrijven aan de melkveesector, die dit jaar meer fosfaat produceert dan in 2015. De mestproductie bij varkens- en pluimveeboeren nam wel af.
Het kabinet maakte vorige maand afspraken met de melkveehouderij over een verkleining van de veestapel. Het aantal koeien wordt met naar schatting zo'n 175.000 verminderd. Daarnaast gaat mengvoer minder fosfor bevatten. Daarvoor is in totaal zo'n 50 miljoen euro beschikbaar gesteld, door het kabinet en de sector zelf.
Of het fosfaatakkoord op brede steun in de sector kan rekenen, is nog maar de vraag. Recent onderzoek in opdracht van onder meer Milieudefensie wees uit dat niet meer dan 30 procent van de melkveehouders bereid zou zijn er aan mee te werken. Voor boeren die duurzaam werken is inmiddels wel een uitzondering gemaakt.
Als het niet lukt de fosfaatproductie terug te dringen, kan de Europese Commissie sancties opleggen. Nederlandse boeren mogen nu nog een relatief grote hoeveelheid fosfaat produceren maar aan die coulance komt dan mogelijk een einde.