nieuws

Gemeenten pakken pgb-fraude aan

De aanpak van fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) kan beter. Dat blijkt uit een proef van enkele gemeenten, instellingen en verzekeraars. Ze hebben samen met de Rotterdamse Erasmus Universiteit de problemen met pgb's in kaart gebracht en ervan geleerd.
Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor werk en inkomen, jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het idee was dat gemeenten beter dan het Rijk kunnen zorgen dat hulpverleners met elkaar samenwerken.
Maar de praktijk wijst uit dat er wel eens wat mis gaat, vooral op het gebied van het persoonsgebonden budget. Het geld wordt niet alleen soms verkeerd gebruikt, er is ook af en toe sprake van moedwillige fraude.
De afgelopen anderhalf jaar hebben de Drechtsteden, Cromstrijen, Gorinchem en Schiedam de problemen geïnventariseerd en bedacht hoe ze kunnen worden aangepakt. Centraal in de aanbevelingen staat betere voorlichting.
Een van de tips is om bijvoorbeeld de formulieren voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget te versimpelen. Ook beschrijft de stuurgroep in hun rapport wat gemeenten kunnen doen om 'schimmige bureautjes' die pgb's voor hun cliënten aanvragen te controleren op hun betrouwbaarheid.
De proef van de gemeenten is afgelopen. Andere gemeenten kunnen met de tips aan de slag.