nieuws

'Geen gezondheidsrisico's door stoffen Chemours'

Het gebruik van GenX bij Chemours in Dordrecht lijkt geen risico's op te leveren voor de gezondheid van omwonenden. Dat is de voorlopige conclusie van het RIVM na onderzoek.
GenX is een techniek die gebruik maakt van diverse stoffen die nog nader onderzocht worden op hun eigenschappen. Daarom wil het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geen definitieve conclusies trekken.
GenX verving het beruchte PFOA. Die stof blijft lang in het lichaam en kan schadelijk zijn. Onderzoek wijst nu ook uit dat de hoeveelheden van dat spul die zijn aangetroffen in waterwinputten en de lucht niet schadelijk zijn geweest.
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastrutuur en Milieu in overleg met de provincie Zuid-Holland, die verantwoordelijk is voor de vergunningen van Chemours. Het bedrijf mag volgens landelijke regels werken met GenX.

Giftigheid


Toch is er nog veel onduidelijkheid over de techniek. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van stoffen (FRD-903 en E1) die nader onderzocht moeten worden op hun eigenschappen. Dat gebeurt inmiddels al in Duitsland, maar de uitkomsten worden pas in 2019 verwacht.
Vooralsnog lijkt het er op dat de stoffen "een lage tot zeer lage toxiciteit" hebben, maar ook de giftigheid moet nader onderzoek onderzocht worden, oordeelt het RIVM. De provincie wil dat Chemours de uitstoot van die stoffen beperkt.

Onduidelijkheid


Het bedrijf wil dat zelf ook, maar in mindere mate dan de Provincie wil. Staatssecretaris Sharon Dijksma gaf al eerder aan dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid wil over de eigenschappen en de risico's van de stoffen waarover nu nog steeds onduidelijkheid is.
Chemours liet vorige week al doorschemeren dat het bereid is om zijn totale vergunning ter discussie te stellen en bereid te zijn tot verdere vermindering van de uitstoot van allerlei stoffen. De provincie Zuid-Holland bevestigt dat nu.

Richtlijn


Naast het onderzoek naar GenX heeft het RIVM samen met drinkwaterbedrijf Oasen ook onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van PFOA in winwaterputten. Daarvan luidt de conclusie dat er "op geen enkel moment risico is geweest voor de volksgezondheid".
Datzelfde geldt voor de aanwezigheid van een deelstof van GenX in het water. De concentraties zijn laag en lijken ongevaarlijk. Toch wil het ministerie dat er een richtlijn komt, waarin staat boven welke waarde er wél gezondheidsrisico's ontstaan.