nieuws

College moet alsnog aanbevelingen Rekenkamer overnemen

De gemeenteraad van Rotterdam
De gemeenteraad van Rotterdam
Het Rotterdams College moet alsnog de aanbevelingen en conclusies uit een eerder dit jaar verschenen rapport van de Rekenkamer overnemen. De voltallige gemeenteraad dwingt het college hiertoe.
Het gaat om het rapport 'Kwetsbaar Vertrouwen' waarin de Rekenkamer schetst dat op papier de ambtelijke processen helder zijn, maar in de praktijk fouten worden gemaakt.
Het College van B&W herkende zich niet in de kritiek van de Rekenkamer en legde de meeste conclusies en aanbevelingen in maart van dit jaar naast zich neer. Nog geen maand later kwam de miljoenenfraude rond het pand Waterfront aan de Boompjeskade aan het licht en dat maakte pijnlijk duidelijk dat er binnen de gemeente een hoop mis is gegaan.
Een horeca-ondernemer is slapend rijk geworden door nooit huur te betalen en voor miljoenen euro's aan onterechte declaraties in te dienen voor verbouwingen. Volgens de directeur van de Rekenkamer legt het dossier Waterfront bloot hoe kwetsbaar het gemeentelijk apparaat is, waardoor de fraude vijf jaar kon voortduren en oplopen tot een bedrag in de miljoenen.


Integriteitsrisico's


De Rekenkamer onderzocht de integriteitsrisico’s rond inkoop- en aanbestedingsprocessen van de gemeente Rotterdam. Daaruit kwam naar voren dat de gemeente vooral streeft naar doelmatige en vlotte processen. Maar met integriteit wordt niet altijd voldoende rekening gehouden. Uit het onderzoek bleek bijvoorbeeld dat soms toch buiten de regels om wordt gehandeld.
Ook heeft de Rekenkamer kritiek op de manier van werken binnen de gemeente. "De continue reorganisaties hebben grote gevolgen terwijl het college vooral bezig is met haar 'Kendoe-mentaliteit", aldus Rekenkamer-directeur Hofstra. "Maar het gaat er om dat je ook stuurt op cultuur en gedrag."
De aanbeveling van de Rekenkamer is om continu aandacht te blijven geven aan integriteit en een samenhangend en effectief integriteitbeleid vast te stellen. Met name specifieke aandacht moet er komen voor de mindset, houding en gedrag van ambtenaren en bestuurders.