nieuws

'Bijna één op de drie bedrijven in Rotterdamse haven maakt verboden afspraken'

Haven van Rotterdam
Haven van Rotterdam © Tom van Vark
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakt zich zorgen over de naleving van concurrentieregels in de havens. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat 30% van de bedrijven zich niet aan die regels houdt. Dan gaat het bijvoorbeeld om verboden prijsafspraken en afspraken over verdeling van de markt.
De Vrije Universiteit
400 bedrijven in de Rotterdamse haven en bij soortgelijke bedrijven in de transportsector. Daaruit blijkt dat zo'n 20 procent van de commercieel verantwoordelijken bij zo'n bedrijf niet weet dat prijsafspraken verboden zijn. Meer dan de helft van de bedrijven is niet op de hoogte van het feit dat het niet toegestaan is om afspraken te maken over de verdeling van klanten.
De VU trekt de conclusie dat 30% van de bedrijven in meer of mindere mate neigt tot het maken van dit soort verboden afspraken of dat al heeft gedaan.

Consequenties

De ACM gaat in gesprek met havenorganisatie Deltalinqs 'om samen verder te werken aan een integere haven' op het gebied van eerlijke concurrentie. In januari komt er een bijeenkomst over dit onderwerp. De bijeenkomst is georganiseerd door het Havenbedrijf en Deltalinqs.
Volgens de marktautoriteit loopt er een onderzoek bij meerdere bedrijven naar verboden kartelafspraken. Twee bedrijfstakken werden eerder al beboet voor het overtreden van de regels door de ACM. Dan gaat om de koel-/vriesbedrijven en de afvalinzamelaars.

'Complexe regels'

"Toch gaan niet alle bedrijven bewust in de fout", voegt Sjaak Poppe van het havenbedrijf Rotterdam er aan toe. "Het zijn complexe regels en vooral kleinere bedrijven hebben daar soms moeite mee. Ze weten soms echt niet wat er wel of niet mag."
Daarom pleit het havenbedrijf, net als Deltalinqs, voor meer duidelijkheid van de ACM over de regelgeving.
Daarnaast zegt het Havenbedrijf dat het probleem niet een specifiek 'Rotterdams probleem' is. "Als je de Rotterdamse bedrijven bekijkt in vergelijking met transportbedrijven in de rest van het land, dan is de onwetendheid daar ongeveer net zo groot."