nieuws

Rotterdam belooft beterschap taxichauffeurs na kritiek ombudsman

Rotterdam belooft beterschap aan taxichauffeurs. De gemeente heeft toegezegd dat de gang van zaken rond de verstrekking van het taxikeurmerk beter moet. Het toezicht op de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi (SKRT) wordt daarom verscherpt.
Aanleiding voor de toezegging is een onderzoek van ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. Zij vindt dat Rotterdam slordig is omgegaan met een klacht van
, die na 54 jaar zijn beroep niet meer mag uitoefenen.

Gezakt

De 78-jarige chauffeur was meerdere keren gezakt voor de mondelinge test ‘Ken je stad’ waarbij zijn straatnamenkennis werd getoetst. Onterecht, vond Steenbergen omdat alle chauffeurs volgens hem op navigatie rijden.
Doordat hij zakte voor de test kreeg Steenbergen niet het keurmerk dat verplicht is voor taxichauffeurs. Zonder mogen ze geen gebruikmaken van de taxistandplaatsen in Rotterdam en bij Rotterdam The Hague Airport. Steenbergen zit daardoor thuis.

Klacht

De chauffeur heeft erover geklaagd bij de gemeente, maar er is met die klacht te weinig gedaan, zegt de ombudsman nu. Ook zijn Rotterdam en de SKRT niet transparant genoeg over de gang van zaken rondom het verstrekken van het keurmerk.
De gemeente Rotterdam heeft toegezegd dat het toezicht op de SKRT, die het keurmerk uitgeeft, wordt aangescherpt. De instantie moet voortaan bijvoorbeeld een jaarverslag indienen en gesprekken tussen de SKRT en de gemeente worden voortaan beter vastgelegd.