nieuws

Vestia claimt miljoenen bij Deutsche Bank

Vestia
Vestia © Sylvio Pinas
De Rotterdamse woningcorporatie Vestia heeft een miljoenenclaim ingediend bij Deutsche Bank. De bank wist volgens de corporatie dat de voormalig kasbeheerder van Vestia steekpenningen kreeg van tussenpersonen om rentederivaten te kopen. De corporatie wil daarom 800 miljoen terug voor de schade die is geleden met de derivaten.
Rentederivaten worden door bedrijven gebruikt om het risico over leningen afdekken voor het geval de rente stijgt. Derivatencontracten worden meestal gesloten door tussenpersonen op de financiële markt.
Vestia had dergelijke derivaten, maar ging in 2012 het schip in toen de rente juist daalde. De Rotterdamse corporatie moest daardoor juist geld betalen. De schade was 2,5 miljard euro. Vestia stond aan de rand van de afgrond en moest overeind gehouden worden door andere woningcorporaties.
De corporatie zegt dat Deutsche Bank een belangrijk aandeel had in het derivatendebacle. Vestia heeft een claim ingediend bij het High Court of Justice in Londen. Daarin beweert de corporatie dat de bank "wist van, dan wel verantwoordelijkheid had voor" de omkoping.