nieuws

20.000 ansichtkaarten voor minder eenzame Rotterdammers

Rotterdamse ouderen willen niet het stempel 'eenzaam' opgedrukt krijgen. Daarom zeggen zij massaal gemeentelijke huisbezoeken af. Dat is een van de conclusies van het actieprogramma Voor Mekaar.
In hartje Rotterdam worden deze week 20.000 ansichtkaarten tegen eenzaamheid verspreid. Met de kaart kan iemand worden uitgenodigd om bijvoorbeeld eens bij te praten, een kop koffie te drinken of een wandeling te maken.
Uit het GGD-gezondheidsonderzoek 2012 kwam naar voren dat bijna 50 procent van de Rotterdammers aangeeft dat zij "matig tot ernstig eenzaam zijn". Dat is een groter percentage dan in omliggende gemeenten. "Bovendien geeft 25 procent van alle oudere Rotterdammers aan, in geval van nood, niemand te hebben om op terug te vallen. Dat varieert van 35 procent in Feijenoord tot 7 procent in Terbregge."
Voor Mekaar
Daarom lanceerde het college van B en W eind 2014 het plan Voor Mekaar, om de eenzaamheid in de stad terug te dringen. Zo kwam er onder meer een 65+ magazine, een project burenhulp en een bijzonder hoogleraar op dit terrein. Speciale aandacht was er voor de oudere mannen en vrouwen. 75+, omdat dat de meest eenzame groep Rotterdammers bleek.
Hoewel er volgens verantwoordelijk wethouder Hugo de Jonge veel goede resultaten zijn geboekt met Voor Mekaar, is die groep 75+ lastiger te benaderen dan gedacht. In bepaalde achterstandswijken ("accentwiken") werden ruim 3700 mensen van 75 jaar en ouder benaderd voor een huisbezoek. En nog geen duizend (26 procent) ging hierop in.
Afbellen
"Bij meer ouderen is door het actieprogramma het beeld ontstaan dat het huisbezoek alleen bedoeld zou zijn voor eenzame mensen, waardoor zij niet meer mee willen willen doen. Omdat zij zichzelf niet tot die groep (willen) rekenen. Wij horen dit terug bij het afbellen van de bezoeken." Wethouder De Jonge concludeert dat het taboe zich hier lijkt te wreken.
De Jonge wil dat de campagne Voor Mekaar (nog) meer vertrouwen gaat uitstralen en dat actieve bewoners in de wijk als 'bruggenbouwers' gaan fungeren. Op die manier moet de eenzaamheid - onder ouderen - in Rotterdam nog verder worden teruggedrongen. "We moeten het ook niet onder die noemer eenzaamheid brengen. Maar gewoon eens vragen 'kom je nog weleens buiten/ of 'is er nog iemand langsgeweest deze week'?"