nieuws

Geen bedrijventerrein in Hoeksche Waard

hoekse1.jpg
hoekse1.jpg
ROTTERDAM - Een bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard is definitief van de baan. Dat is de uitkomst van een vergadering over de zogeheten Provinciale Structuurvisie.
In die visie wordt aangegeven waar de komende tien jaar gebouwd mag worden en waar niet. Met het besluit van het provinciebestuur komt er een einde aan een jarenlange discussie over de Hoeksche Waard.
Het gebied is niet meer nodig als bedrijventerrein, omdat de Dordtse Kil en Nieuw Reijerswaard bij Rijsoord die functie hebben overgenomen.