nieuws

Waar komt het Engelse woord 'hijack' vandaan?

Vliegtuigkaping
Vliegtuigkaping
Jacques Lansbergen belde ons en vroeg
Wij spreken van een kaping maar in het Engels is dat 'hijack'. Waar komt dat vandaan? Klinkt best vrolijk in het Engels (Hi, jack!).
Antwoord: Het woord 'hijack' komt oorspronkelijk uit het Frankrijk van voor de Revolutie van 1789. Verarmde boeren overvielen en beroofden de aristocratie, die in koetsen door het land reisden. In het frans heette dat “échaquer”, verwant aan “éjeter“ en het latijnse “ejacere” dat letterlijk ‘het fysiek verwijderen van de aristocraat met eigendommen uit de koets’ betekent. Engelse rovers in Frankrijk verstonden iets van “é Jacques” wat ze verstonden als “e jack” of “i jack” en namen het mee naar Groot Brittanië. Later voegde iemand de “h” toe en zo ontstond hijack.
Het woord “échaquer” verdween na de Revolutie uit het Franse taalgebruik. En werd vervangen door “hijack” een nieuw woord voor een woord dat oorspronkelijk uit het Frans komt.
Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.