nieuws

Huisarts zoekt mensen die genezen zijn door gebed

Huisarts Dick Kruijthoff uit Bleksensgraaf zoekt mensen die na gebed zijn genezen. De arts zoekt in samenwerking met de Vrije Universiteit naar verhalen van mensen die plots zijn genezen na handoplegging of ziekenzalving.
De onderzoekers vragen zich af of voor de genezingen een verklaring is of dat ze beschouwd moeten worden als 'onverklaard'.
Huisarts Kruijthoff was altijd al geïnteresseerd in gebedsgenezingen maar twijfelde of er werkelijk genezingen plaatsvonden. Dat veranderde toen een 10 jaar geleden een patiënt van hem opstond uit een rolstoel. "Ik raakte getriggerd, ik dacht dit is bijzonder, dit moet beter onderzocht worden."
Mensen met een genezingservaring na gebed kunnen zich melden bij Kruijthoff via de Vrije Universiteit. "We zoeken mensen die zeggen tijdens een gebed genezen te zijn, zonder dat daar een goede medische verklaring voor is. Dat kan bijvoorbeeld zijn na een ziekenzalving door een predikant of een gebed in een kerk. Of het kan na een bezoek aan een gebedsgenezingsdienst zijn.
Bijzondere verhalen worden voorgelegd aan een groep van vijf medisch specialisten aan de Vrije Universiteit. Naar verwachting is het onderzoek over drie jaar afgerond.