nieuws

Klachten vuurwerkoverlast met bijna de helft afgenomen

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast heeft rond de jaarwisseling 45.000 meldingen gekregen over vuurwerkoverlast. Dat is het laagste aantal in vijf jaar. Vorig jaar kwamen er nog bijna twee keer zoveel meldingen binnen.
"De maatschappelijke discussie over vuurwerkoverlast heeft tot meer bewustwording geleid en tot verschuiving van de sociale norm. Mensen houden nu meer rekening met elkaar", aldus initiatiefnemer Arno Bonte van de Rotterdamse GroenLinks-fractie.
'Vuurwerk gevaarlijker'
Hoewel het aantal klachten sterk is afgenomen, is dat volgens Bonte nog geen reden om de vlag volledig uit te hangen. Volgens hem klagen meer mensen over vuurwerkletsel en gevaarlijke situaties op straat: ruim 1500 tegen 900 het jaar daarvoor.
"Het vuurwerk is in de afgelopen jaren steeds zwaarder en gevaarlijker geworden. Veel mensen durven daardoor met Oud en Nieuw de straat niet meer op", zegt de initiatiefnemer.
Schade en overlast
Bonte kwam vijf jaar geleden met het plan om een meldpunt te openen. Aanleiding was dat elk jaar weer voor miljoenen euro's aan schade wordt veroorzaakt en dat veel mensen er last van hebben.
Het meldpunt blijft open tot vlak na de jaarwisseling. De klachten worden vervolgens gebundeld en aan de Tweede Kamer aangeboden.