nieuws

'Stop terreur rond Dordtse vreugdevuren'

Bewoners van Oud-Krispijn in Dordrecht roepen de gemeente op om nooit meer vreugdevuren toe te staan in hun wijk. “Deze terreur moet gestopt worden. Zo’n vreugdevuur hoort niet in een woonwijk, eigenlijk nergens. We hebben hier dagenlang in een hel geleefd”, zegt een bewoner.
Acht wijkbewoners verklaren los van elkaar dat het “helemaal uit de hand liep” tijdens Oud en Nieuw. Ze willen allemaal anoniem blijven, uit angst voor represailles van jongeren die voor en tijdens de jaarwisseling buurtbewoners openlijk bedreigden.

“Het wemelde hier van de bezopen jongelui. Tsja, Oud-Krispijn weer, denken sommigen dan. Nou, neemt u van mij aan dat ze overal vandaan kwamen. Drank, vuurwerk en een megafik, dan krijg je dus rellen. De mobiele eenheid is een uur bezig geweest om het rustig te krijgen”, zegt een getuige.

Repressailes
“Dat was natuurlijk niet de bedoeling”, zegt wethouder Rinette Reynvaan; “we gaan met de gemeenteraad nu evalueren wat er precies gebeurd is en bekijken of de vreugdevuren volgend jaar nog mogelijk zijn.”

“Dat mensen bedreigd worden kan natuurlijk niet”, vindt burgemeester Arno Brok; “ik begrijp dat veel mensen uit angst voor represailles anoniem willen blijven. Dat kan, ik roep ze ook op om bij mijn hun verhaal te doen. Dat zullen we dan zeker meenemen in de evaluatie.”

Een buurtbewoner vat de ellende samen: “In de aanloop naar het vreugdevuur was het twee weken lang bal. Van Kerst tot de nieuwjaarsnacht woedde hier vrijwel constant brand. De kinderen konden niet buiten spelen, de hond durfde niet meer uit en onze brandgang was een openbaar toilet.”

Bedreigd
Het braakliggende terrein tussen Theophile de Bockstraat, H.W. Mesdagstraat en Willy Martensstraat was één van de twee plekken waar de gemeente Dordrecht een vreugdevuur toestond. Het andere vuur werd ontstoken aan de Zeehavenlaan in Wielwijk.

“Dat vreugdevuur met Oud en Nieuw zorgt voor een paar uur ophef. Dat is lang niet zo erg als de overlast in de aanloop er naar toe. De brandstapel werd dag en nacht bewaakt en er hingen hier constant herrie makende mensen rond”, vertelt een wijkbewoner.

Een andere vult aan: “Mijn man ging vragen of het wat zachter kon, omdat de kinderen niet konden slapen. Die werd meteen bedreigd. Wie de politie belt heeft morgen geen ramen meer in zijn huis zitten, riepen ze. Nou, doorgesnoven lui die agenten te lijf gaan voeren zo’n dreigement echt wel uit”.

Bedenkingen
Niettemin werd de politie met name tussen Kerst en Oud en Nieuw veelvuldig gebeld: “Dan kwamen ze en gebeurde er even niks. Zodra de agenten weg waren begon de ellende weer. Feitelijk stond de politie hier ook machteloos. De wijkagent zei dat ook eerlijk; de gemeente laat dit gebeuren.”

De Dordtse gemeenteraad gaf op 13 december groen licht voor de vreugdevuren. Alleen D66 was tegen. Nadat het uit de hand liep in Krispijn lieten diverse partijen weten toch hun bedenkingen te hebben. Zodra alle informatie verzameld is zal de gemeenteraad over de vreugdevuren praten en beslissen of die volgend jaar ook weer worden toegestaan.

45 mille schade
De totale schade als gevolg van brandstichtingen en vernielingen in Dordrecht bedraagt 45 duizend euro. "Dat is althans wat er tot nu toe bekend is", zegt Reynvaan; "het lijkt minder dan voorgaande jaren, maar het is wel allemaal belastinggeld."

"Ik vraag me ook werkelijk af wat mensen bezielt, om hulpverleners lastig te vallen en busjes voor invalidenvervoer in brand te steken. Het is onacceptabel gedrag. Er zijn maar een paar mensen die dat doen, maar die zetten wel de toon in zo'n nacht", verzuchtte Brok.