nieuws

Meer supporters Vuurwerkmanifest

Het Nationale Vuurwerk in Rotterdam 2015
Het Nationale Vuurwerk in Rotterdam 2015
Opvallend veel mensen hebben rond de afgelopen jaarwisseling het Vuurwerkmanifest ondertekend. Het manifest is een initiatief van onder meer het Oogziekenhuis Rotterdam.
In de laatste week van 2016 hadden 900 organisaties en 31.000 particulieren hun steun betuigd. Een week later was dat aantal gestegen tot 1200 organisaties en 43.800 particulieren.

Politieke steun

Onder de ondertekenaars zijn oogartsen, verzekeraars, dierenwelzijnsorganisaties en politieke partijen zoals de SGP en de Partij voor de Dieren.
In het onlinemanifest wordt gepleit voor een verbod op consumentenvuurwerk. Ondertekenaars zien vanwege de veiligheid liever een grote professionele vuurwerkshow.
De initiatiefnemers van het Vuurwerkmanifest wijzen op de grote schade die vuurwerk elk jaar aanricht. Het manifest werd eind 2015 in het leven geroepen.