nieuws

Zeldzame dwergganzen op hun gemak in de Hoeksche Waard

Vogelliefhebbers van over de hele wereld trekken ervoor naar de Hoeksche Waard. Een zeldzame groep dwergganzen overwintert in het Oudeland van Strijen, een van de oudste polders in het gebied. En ze zijn behoorlijk gehecht aan deze stek.
De dwerggans werd met uitsterven bedreigd door de jacht op de vogels in Oost-Europa en Azië. In Scandinavië werd daarom een project op touw gezet om de diersoort te herintroduceren en hun vliegroute te verleggen naar Nederland.

Hele Europese populatie

Onderzoekers hebben dit jaar bij Strijen 43 dwergganzen geteld. "Het zijn de enige broeders in de Europese Unie. Dus wij hebben hier de hele Europese populatie. Dat is wel heel uniek", aldus ganzenonderzoeker Gerard Ouweneel.
Een aantal dwergganzen vliegt met een zendertje. Zo kunnen de onderzoekers precies zien hoe de dieren zich bewegen. Overdag scharrelen ze vrijwel altijd rond op dezelfde twee percelen aan de Vlaamseweg.

Greppelgans

Toch blijft het moeilijk ze te spotten. Ze zitten vaak ver weg en duiken graag in de greppels in het gebied. "We hebben er zelfs een nieuw werkwoord voor verzonnen", vertelt Ouweneel. "Dan zeggen we tegen elkaar: Ze zijn weer aan het greppelen!"
Voor Staatsbosbeheer is het zaak deze zeldzame dieren zo veel mogelijk rust te gunnen.
"We zorgen er samen met de boeren voor dat zij voor 1 oktober klaar zijn met hun werkzaamheden. En we houden het gras kort en de greppels open", aldus Thomas van der Es, boswachter bij Staatsbosbeheer.

Bekijk de nieuwe vlog van boswachter Thomas over de dwergganzen.