nieuws

Ambtenaar sjoemelde bij miljoenenfraude Waterfront

Eén ambtenaar van de gemeente Rotterdam heeft de regels bewust overtreden en daarmee de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront aan de Boompjeskade mogelijk gemaakt. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die in handen zijn van RTV Rijnmond.
Eerder zei wethouder Visser dat
actief betrokken waren bij de malversaties, maar uit de vertrouwelijke documenten blijkt dat er feitelijk maar een ambtenaar een rol speelde bij de oplichting.
De gemeente Rotterdam is in vijf jaar tijd voor bijna 8 miljoen euro benadeeld door de huurder en aannemer -vader en zoon Kan- voor verbouwingen aan Waterfront. Verbouwingen vonden niet plaats en klussen werden dubbel gedeclareerd. De familie Kan ontkende eerder alle aantijgingen.
De fraude is ongekend voor de gemeente Rotterdam, zowel wat het bedrag betreft als de periode.
De betreffende ambtenaar was destijds projectmanager Technisch Beheer. Hij heeft facturen van de familie Kan aangepast, opgeknipt en onterecht goedgekeurd, blijkt uit de vertrouwelijke stukken. Ook heeft hij informatie achtergehouden.

Opknippen

De projectmanager heeft meerdere keren facturen aangepast en teruggebracht onder het bedrag van 15.000 euro. Zo blijven de facturen binnen zijn bevoegdheid om ze te mogen goedkeuren. Na zijn akkoord werden de rekeningen uitbetaald. Het opknippen van facturen is tegen de regels.
Die 15.000 euro is ook het de grens waarbinnen verbouwingen binnen de gemeente onderhands aan een partij gegund kunnen worden.
Een voorbeeld is een factuur van april 2012. Kan senior stuurde een rekening van 26.866 euro voor kosten naar aanleiding van extra eisen van de brandweer.
De projectmanager verdeelde dit bedrag over twee nieuwe facturen, die ieder afzonderlijk onder de 15.000 euro bleven.
Ook hield de ambtenaar informatie achter voor zijn eigen directeur Vastgoed als die eind 2012 het huurdossier naar zich toetrekt nadat er een conflict is ontstaan met de familie Kan, blijkt uit de stukken.
Vader en zoon blijven klagen over het Waterfront-pand. Ze weigeren daarom huur te betalen en sturen rekeningen voor niet verrichte werkzaamheden, terwijl de gemeente daar geen opdracht voor heeft gegeven.

Regeling

De directeur Vastgoed wil het geschil oplossen en probeert tot een regeling te komen. Dat lukt: gemeente en Kan komen op 5 december 2012 overeen dat de heren Kan de achterstallige huur betalen, en dat de gemeente een verbouwing van 3,5 ton voor zijn rekening neemt.
Maar vader en zoon houden zich niet aan de afspraken, zo meldde wethouder Schneider eerder. Ze betalen de huur niet, integendeel: vader Kan stuurt facturen voor 'aanvullende werkzaamheden' die de afgesproken 3,5 ton overschrijden en waarvoor geen opdracht is verstrekt.
De projectleider Technisch Beheer keurt in mei 2013 een rekening van 97.750 euro goed. Dat bedrag is fors hoger dan de 15.000 euro waarvoor hij maximaal bevoegd is.
De ambtenaar dringt er bij Kan senior op aan om de facturen te specificeren en te verlagen, maar die weigert dat, zo blijkt uit de vertrouwelijke stukken.
Om de afwijkende en te hoge facturen bij zijn collega's te rechtvaardigen, verwijst de ambtenaar ten onrechte naar de regeling tussen gemeente en de familie Kan. Naar eigen zeggen staat in de overeenkomst dat hij ook goedkeuring mag geven aan rekeningen hoger dan 15.000 euro.

Externe partijen

Ook schakelt de ambtenaar in 2013 en 2015 twee externe partijen in om te toetsen of de facturen terecht waren. Hij biedt niet alle door de gemeente betaalde rekeningen ter beoordeling aan, maar slechts een beperkt aantal. Hij geeft de onderzoekers zo bewust een onvolledig beeld.
Daarnaast vraagt hij de externe onderzoekers met klem om 'meerdere rechtvaardigheidsgronden' op te nemen voor de hoge kosten. En die doen dat ook.
Halverwege 2015 is het Kan senior die argwaan wekt. Hij legt meerdere keren contact met de gemeente en dringt aan op uitbetaling van zeven facturen voor een totaalbedrag van ruim 1 miljoen euro.

Aangifte

Een ambtenaar stelt dan vast dat Rotterdam geen opdrachten heeft gegeven voor de werkzaamheden die worden genoemd in de zeven rekeningen. En dan gaat het balletje rollen en er wordt een onderzoek ingesteld.
Naar aanleiding daarvan worden twee ambtenaren geschorst. De gemeente beschuldigt het duo van het medeplegen en faciliteren van valsheid in geschrifte, fraude en oplichting. Er wordt aangifte tegen hen gedaan.
Er loopt nog steeds een intern onderzoek naar de betrokkenheid van in totaal elf ambtenaren, waaronder de twee tegen wie aangifte gedaan is.
De eventuele personele maatregelen worden naar verwachting volgende maand bekend.
Wilt u reageren op dit bericht? Mail verslaggever Marion Keete. (marion.keete@rijnmond.nl)

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl