nieuws

Lerarentekort in Rotterdam loopt op

Het lukt de gemeente Rotterdam nog niet om het tekort aan het aantal leraren op scholen terug te dringen. Zowel in het basisonderwijs als het voortgezet is er een tekort. En dat dreigt alleen maar groter te worden.
Het aantal onvervulbare vacatures in het Rotterdamse basisonderwijs loopt dit jaar op tot 95 en zal de komende jaren stijgen tot boven de 200. Verantwoordelijk wethouder Hugo de Jonge noemt de situatie het speerpunt voor 2017. "Het tekort aan leraren wordt nu voelbaar en holt het onderwijs uit."
Om het tekort terug te dringen gaat de gemeente onderwijstalent scouten onder havisten en vwo'ers. De Jonge: 'We doen al veel, maar het is niet genoeg. Talenten zullen extra begeleiding krijgen en een aantal Pabo-studenten krijgt bij aanvang van de studie een baangarantie bij een school in Rotterdam-Zuid.

Zwakke scholen

Rotterdam is landelijk koploper, als het gaat om het lesgeven door onbevoegden. Één op de tien lessen wordt gegeven door een niet-leraar. Landelijk is dat één op de twintig.
Ook het aantal zwakke en zeer zwakke scholen is in de laatste jaren nauwelijks afgenomen. Er zijn nu tien Rotterdamse basisscholen met de laagste gradaties, net zoveel als een jaar geleden.
De Jonge: "We zien dat aantal zwakke scholen binnen het voortgezet onderwijs flink is afgenomen. In het basisonderwijs is dat aantal wel boven het landelijk gemiddelde. Met een 'expert-team' willen problemen op school sneller signaleren en aanpakken."

Tevreden

De gemeente Rotterdam ziet ook sterkte punten. Zo loopt de gemiddelde citoscore veel minder achter op het landelijk gemiddelde dan een aantal jaar geleden (2010: 4,2 punten achter; 2016: 1,8 punten achter).
De Jonge trots: "Onze leerlingen presteren op alle niveaus steeds beter, zeker op het gebied van rekenen en taal. De MBO'ers doen het goed en de uitval is weer een stuk terug gedrongen."