nieuws

RET: te weinig geld voor regionaal busvervoer

De onderhandelingen over de toekomst van het busvervoer in de regio Rotterdam zitten muurvast. De RET vindt dat er te weinig geld beschikbaar is en dat er te hoge eisen worden gesteld.
De concessie voor het openbaar vervoer wordt verstrekt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Zij stelt ook de subsidie beschikbaar. Momenteel is dat jaarlijks zo'n 28 miljoen euro.
De Metropoolregio wil dat bedrag verlagen. "Maar ze willen ook dat wij onder meer milieuvriendelijkere bussen laten rijden en meer reizigers gaan vervoeren", zei RET-directeur Pedro Peters in zijn nieuwjaarstoespraak.
"Wij kunnen het voor dat bedrag niet rijden. En ook onze concurrenten zullen het voor dit bedrag niet kunnen rijden. Dus met een openbare aanbesteding zal het altijd duurder worden. Aan deze voorwaarden van de metropoolregio kunnen wij niet voldoen."
Op dit moment is de RET de einige gegadigde voor het busvervoer, een zogeheten inbesteding. Maar als de RET en de MRDH er voor de zomer niet uitkomen, wordt er een aanbesteding uitgeschreven voor het regionale busvervoer na 2020. Daar kunnen dan ook andere vervoersbedrijven op inschrijven.

Ondernemingsraad RET

Voorzitter Henk van der Maden van de ondernemingsraad van de RET is bang voor arbeidsonrust als beide partijen er niet uitkomen. "Wij schatten acties onder het personeel in. Dat wordt ramkoers bij aanbesteding. Want dat betekent veel onzekerheid en dat willen wij niet."
Voor het busvervoer in onze regio worden 250 autobussen ingezet. Er werken zo'n 700 chauffeurs. Komende zomer moet blijken of de RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag er alsnog uitkomen.