nieuws

Rijnmond Staat Stil met Chris Oomen

Hij geldt als het enfant terrible onder de zorgverzekeraars. Wilde ooit het Vlietland ziekenhuis kopen en steekt zijn mening over ons zorgstelsel niet onder stoelen of banken.

In deze Rijnmond Staat Stil praat Yvonne Nesselaar met Chris Oomen, directeur van DSW, de zorgverzekeraar uit Schiedam. Het gaat over het wel of niet afschaffen van het eigen risico, over inzage in ziekenhuisdossiers door zorgverzekeraars, ongeruste verloskundigen en huisartsen. Over de spoedeisende hulp in de regio Schiedam en over een nationaal zorgfonds zoals sommige politieke partijen dat graag zouden zien.
Chris Oomen vertelt hoe hij in de zorgverzekeringen terecht is gekomen en wat hij direct zou veranderen als hij minister van Gezondheid zou zijn. Een prettig gesprek met een man met een groot hart voor de zorg.
"Als je meer betaalt aan je zorgverzekering, dan je krijgt terugbetaald, dan pas heb je een gelukkig leven."