nieuws

'Raad Barendrecht vertraagde ontwikkeling centrum'

Het gemeentehuis van Barendrecht
Het gemeentehuis van Barendrecht
Dat de ontwikkeling van het centrum van Barendrecht in 2014 is stopgezet, komt deels door de gemeenteraad. Dat zegt de Rekenkamer donderdag in een rapport.
In 2006 werd de zogeheten centrumontwikkeling opgestart. Het doel was onder meer nieuwe winkelruimte te bouwen en extra parkeerplaatsen aan te leggen.
Ook zouden er levensloopbestendige woningen komen. Dat zijn huizen waarin mensen ook kunnen blijven wonen als ze bijvoorbeeld slecht ter been worden. De gemeenteraad is daar altijd nauw betrokken bij geweest.

Vertraging

De Rekenkamer concludeert dat de gemeenteraad in de eerste jaren goed te werk ging, door onder meer in gesprek te gaan met bewoners en winkeliers. Dat zorgde er alleen wel voor dat concrete plannen lang op zich lieten wachten.
Ook de economische crisis zorgde er eind 2009 voor dat de centrumplannen moesten worden aangepast. Dat heeft veel tijd in beslag genomen.
Vanaf 2011 ging het verder mis. Toen werd de gemeenteraad 'minder doortastend', zegt de Rekenkamer. Dat zorgde ervoor dat besluiten over betaald parkeren en de start van de aanbesteding voor het winkelcentrum onnodig veel tijd in beslag namen.

Einde centrumontwikkeling

In 2014 werd de centrumaanpak van Barendrecht stopgezet. De kosten waren toen al opgelopen tot meer dan 3 miljoen euro. Er liggen inmiddels nieuwe plannen, die minder omvangrijk zijn.