nieuws

Tegenstanders carbidschieten Rockanje stappen naar provincie

© archief
Tegenstanders van het carbidschieten in Rockanje willen dat de provincie Zuid-Holland de vergunning intrekt. Ze hebben deze week bezwaar aangetekend tegen een besluit van de Omgevingsdienst Haaglanden om die vergunning te verstrekken.
De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) is tegen carbidschieten op Oudjaarsdag, omdat het de rust verstoort in twee natuurgebieden. Dieren in het Natura-2000 gebied en stiltegebied Voorne's Duin zouden last hebben van de knaltraditie.
De omgevingsdienst verleende begin december een vergunning aan de voorstanders van carbidschieten. De VVBV stapte daarop naar de rechter, maar kreeg geen gelijk. Daarom tekent de vereniging nu officieel bezwaar aan bij de provincie tegen het besluit om de vergunning te verlenen.