LOKAAL

Strijd om de molens gaat door: gemeente Schiedam wil regels aanpassen om hoogbouw toe te kunnen laten

Links een impressie van de nieuwe woontoren, The Miller, rechts een van de bestaande molens in de Schiedamse binnenstad
Links een impressie van de nieuwe woontoren, The Miller, rechts een van de bestaande molens in de Schiedamse binnenstad © SCHIE
De gemeente Schiedam wil de huidige afspraken en regels die momenteel gelden voor onder meer woningbouw rondom de molens in Schiedam aanpassen, om zo toch hoogbouw mogelijk te maken. Dat blijkt uit correspondentie tussen de gemeente en de provincie Zuid-Holland, meldt SCHIE. In de omgeving van molens De Kameel en De Palmboom zijn plannen voor een woontoren van 70 meter hoog.
Na de eerste schetstekeningen van woontoren The Miller stonden de molenaars uit Schiedam perplex. Een woontoren van zeventig meter hoog binnen vierhonderd meter van de molens De Kameel en De Palmboom zou betekenen dat die molens hinder ondervinden. De wind komt door de toren dan niet meer goed bij de molens, waardoor de draaiende onderdelen extra belast worden als de molen draait.
De Schiedamse wethouder Antoinette Laan (bouwen) probeerde de molenaars van de stichting De Schiedamse Molens eerder al gerust te stellen: “We hebben met elkaar afspraken en regels vastgesteld. Daar houden we ons aan.”

Regels

De gemeente heeft zich te houden aan de regels van een zogeheten molenbiotoop. Daarin is vastgelegd wat er wel en niet mag in de omgeving van een molen. De provincie zorgt ervoor dat deze regels worden nageleefd. Zo is er afgesproken dat er binnen een straal van 500 meter rondom een molen niet te hoog gebouwd mag worden.
Voor nu geldt binnen vierhonderd meter van de Schiedamse molens een maximale bouwhoogte tot 33 meter, maar de gemeente wil dat omzeilen door de provincie een 'bijzondere molenbiotoop' af te laten geven. Hoogbouw boven die 33 meter is dan wel mogelijk. Zo hoeft een gemeente bij een molen met een bijzondere molenbiotoop geen toestemming meer te vragen aan de provincie om hoogbouwplannen te ontwikkelen.
Molen De Kameel in Schiedam
Molen De Kameel in Schiedam © Rijnmond

Net als Den Haag en Leiden

Om de aanwijzing van een bijzondere molenbiotoop te krijgen haalt het Schiedamse stadsbestuur voorbeelden van andere gemeenten aan. Zo hebben de gemeenten Den Haag en Leiden eerder al wel zo’n bijzondere molenbiotoop toegewezen kregen. Bij het afgeven hiervan voor de gemeenten Den Haag en Leiden liggen andere redenen ten grondslag, zo onderzocht onze mediapartner SCHIE.
Zo werd in Den Haag de speciale molenbiotoop opgelegd door de provincie, tegen de wens van de gemeente in. De casus van de molens in Leiden ligt iets gecompliceerder. Daar speelt de ligging van de brandweerkazerne en een Hoogbouwvisie van de gemeente ten grondslag aan de beslissing. Op de huidige locatie stonden al plannen voor hoogbouw. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de brandweer dat de locatie in de buurt bij de Maredijkmolen de beste plek is in de stad om een brandweerkazerne te bouwen.
In de Leidse casus waarbij de molenbiotoop van de Maredijkmolen en drie andere molens hinder ondervinden van de hoogbouw, blijkt dat de overschrijding een stuk minder groot is, dan dat die in de huidige plannen van The Miller in Schiedam is. Daar wordt de molenbiotoop slechts met 1,8 meter overschreden. In Schiedam zou de molenbiotoop met meer dan 30 meter overschreden worden, als de plannen van een 70 meter hoge woontoren doorgaan. Daarnaast wil de gemeente Schiedam een bijzondere molenbiotoop voor alle Schiedamse molens zonder te verwijzen naar een specifiek bouwproject. Zo staat te lezen in de motivering van het verzoek aan de Provincie Zuid-Holland.

Hoogbouwvisie

Een Hoogbouwvisie, zoals in Leiden, heeft de gemeente Schiedam ook. In 2008 bracht de gemeente locaties voor hoogbouw in kaart. Daarin is de locatie aan Plein 40-45 (waar de woontoren is gepland) aangemerkt als één van de locaties waar hoogbouw wél mogelijk is, omdat het binnen een cirkel van 500 meter van het station Schiedam Centrum valt.
Het middelpunt van die cirkel ligt in de tekening van de Hoogbouwvisie echter links van het station en niet in het midden. Als je wél uitgaat van het midden van het station, dan valt het bewuste plein voor het grootste gedeelte buiten het gebied, waardoor er – volgens de eigen visie – onvoldoende reden is om op die locatie hoogbouw toe te staan. Wel staat in het artikel te lezen dat de locatie van The Miller wordt gerekend als de wijk Nieuwland, waar men hoogbouw wel wenselijk acht.
Links het plaatje uit de Hoogbouwvisie 2008 van de gemeente Schiedam, rechts de straal van 500 meter getekend vanuit het midden van het station. Het witte vlak duidt de bouwlocatie aan.
Links het plaatje uit de Hoogbouwvisie 2008 van de gemeente Schiedam, rechts de straal van 500 meter getekend vanuit het midden van het station. Het witte vlak duidt de bouwlocatie aan. © SCHIE

'Regels te strikt'

De regels van de huidige molenbiotoop zijn volgens de gemeente te strikt, zo laat men weten in een schriftelijke reactie. “Wordt niet voldaan aan de regels inzake de molens, dan kan een ontwikkeling niet plaatsvinden.” Door middel van een bijzondere molenbiotoop wil de gemeente meer zeggenschap hebben over de locaties voor hoogbouw. “De regels worden minder dwingend en er wordt de gemeente meer ruimte gelaten om integrale afwegingen te maken tussen het belang van wonen in een stad met beperkte ruimte, hoogbouw en het belang van de molen.”

Provincie wees eerste verzoek af

Het eerste verzoek van de gemeente om het beleid aan te passen dateert van de zomer van 2021. Dat verzoek van de gemeente Schiedam aan de provincie werd door het provinciebestuur afgewezen. Het was volgens de provincie nog onvoldoende duidelijk waarom de bestaande molenbiotoop van de werkzame molens geschonden moet worden. De provincie laat de gemeente weten dat in een nieuw verzoekschrift duidelijker aangeven moet worden waarom er juist in de molenbiotoop gebouwd moet worden en niet op andere locaties in Schiedam.
Als argumentatie om dat duidelijk te maken haalt de gemeente Schiedam in een nieuwe zienswijze begin mei de regionale woningbouwafspraken aan. De gemeente noemt het een uitdaging om daaraan te voldoen en heeft daar een bijzondere molenbiotoop voor nodig. Ook noemt de gemeente Schiedam de stedelijke vernieuwing van de wijk Nieuwland en de daarbij ingezette Woningbouwimpulsgelden als argument.