nieuws

Laat u niet neppen door het nieuwe loonstrookje

Veel mensen gaan er dit jaar minder op vooruit dan het nieuwe loonstrookje doet vermoeden. Vooral mensen met midden- en hogere inkomens merken dat. Ook mensen met een aanvullend pensioen krijgen te maken met een daling van de koopkracht.
Het eerste loonstrookje van dit jaar laat gemiddeld een bruto loonstijging zien van 1,7%. Dat lijkt leuk maar wat veel mensen niet beseffen is dat de prijzen in de winkels en de kosten voor de zorgpremie harder zijn gestegen. Per saldo is er daarom soms minder te besteden. Dat verschil in koopkracht is per persoon anders.
Volgens het Instituut voor Budgetvoorlichting, het Nibud, merken mensen met een inkomen vanaf 35.000 euro bruto en hoger niets van de stijging van het salaris. Zij gaan er netto enkele euro's tot twee tientjes per maand op achteruit.
Gezinnen met een inkomen tot 35.000 euro bruto hebben 4 tot 30 euro per saldo maandelijks méér te besteden. Volgens het Nibud komt dit vooral doordat de zorg- en huurtoeslagen zijn gestegen "Maar dan moet je die natuurlijk wel aanvragen", vertelde Annemarie Koop van het Nibud in het Radio Rijnmond programma Dwars door Rijnmond.
Voor mensen met alleen een AOW ziet het er in 2017 iets beter uit. Voor gepensioneerden die een aanvullend pensioen ontvangen juist weer niet. Zij leveren tot 50 euro per maand in. Koop: "Dat komt omdat de pensioenen niet zijn geïndexeerd. Die zijn niet evenredig gestegen met de prijzen in de winkels."
Het Nibud adviseert iedereen om nu - aan het begin van het jaar - een persoonlijke begroting te maken: "Zet daar in wat er in en uit gaat en bekijk waar eventueel punten zitten waar je wat bij zou kunnen schaven."
Als voorbeeld noemt Koop de vaste afschrijvingen per maand, zoals verzekeringen en abonnementen. Ze wijst er op dat sommige mensen dubbel verzekerd zijn. "En het kan ook zijn dat je denkt: ik moet minder aan uitstapjes besteden, terwijl als je goed kijkt juist blijkt dat er meer naar kleding gaat. Dat is perfect om dat inzicht te krijgen, zodat je aan de goede knoppen kunt draaien."
Mensen die hulp willen hebben bij het opstellen van een persoonlijke begroting, kunnen terecht op de website van het Nibud. Daar staat een gratis koopkrachtberekenaar en een online tool voor een persoonlijk budgetadvies.