nieuws

Meer aandacht voor slachtoffers van misdrijven in Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat meer doen om slachtoffers van misdrijven te begeleiden. Wethouder Eerdmans heeft 19 actiepunten opgesteld om niet de daders, maar slachtoffers centraal te stellen.
Zo moeten preventie, aangifte en nazorg beter geregeld worden. Alle informatie is voortaan te vinden op
. Mensen kunnen daar lezen waar ze recht op hebben als ze te maken hebben gehad met een overval, een straatroof of een woninginbraak.
In 2015 concludeerde de gemeente na eigen onderzoek dat slachtoffers niet altijd goed worden geïnformeerd. Slechts 30 procent van de slachtoffers doet daadwerkelijk aangifte.
Dat cijfer moet volgens wethouder Eerdmans omhoog. Ook moet de communicatie tussen gemeente, politie, justitie en slachtofferhulp beter.
Ambtenaren krijgen een cursus hoe ze slachtoffers beter kunnen helpen en er komt een slachtofferloket waar slachtoffers en omwonenden informatie kunnen krijgen.