nieuws

Hoe komen ze aan de naam 'rotonde'?

Rotonde
Rotonde
Ben van Leeuwen vroeg ons op Facebook:
Hoe komen ze aan de naam 'rotonde'?
Antwoord:
In de architectonische betekenis is het ontleend aan het Franse ‘rotonde’ dat staat voor ‘koepeldak’, ‘koepelvormig gebouwtje’, dat zelf is ontleend aan het Italiaanse ‘rotonda’, het zelfstandig gebruikte bijvoeglijk naamwoord ‘rotondo’ (rond) dat is ontleend aan Latijn rotundus.
In het Nederlands ontstond in het midden van de 20e eeuw de huidige gewone betekenis ‘rond verkeersplein’. In het Frans is deze betekenis onbekend: het gewone woord voor ‘rond verkeersplein’ is ‘rond point’, dat in het Nederlands ook wel voorkomt als leenvertaling: rondpunt. Het Frans had nóg een betekenis voor rotonde, nl. ‘draaischijf voor locomotieven (op rangeerterreinen)’, maar het is niet wrsch. dat die een rol heeft gespeeld in de betekenisontwikkeling van het Nederlandse woord. Eveneens onwaarschijnlijk is de invloed van het Spaans of het Italiaans, die beide wél het woord rotonda ‘rond verkeersplein’ hebben.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.