nieuws

Rotterdam wil regie over inburgering terug

Burgemeester Aboutaleb praat met vluchtelingen (Archieffoto)
Burgemeester Aboutaleb praat met vluchtelingen (Archieffoto)
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht willen meer greep krijgen op de inburgering van migranten. De steden reageren daarmee op een rapport van de Algemene Rekenkamer, die harde kritiek leverde op de Wet Inburgering uit 2013.
Asielzoekers worstelen volgens de Rekenkamer vaak met het feit dat ze tegenwoordig zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering. Gemeenten hadden daar vroeger een regierol in, maar die is volgens onderzoekers door bezuinigingen grotendeels verdwenen.
De steden herkennen zich in de kritiek van de Rekenkamer. Ze zeggen in een gezamenlijke reactie dat ze al eerder alarm hebben geslagen over de lagere deelname aan inburgeringscursussen en de lagere slagingspercentages.

Aanspreken
Gemeenten die willen ingrijpen, zijn momenteel aan handen en voeten gebonden. ''Gemeenten kunnen inburgeraars niet stimuleren, aanspreken of ondersteunen. Uit ervaring voor 2013 is gebleken dat dit wel nodig is'', waarschuwden de steden.
Ze pleiten voor een systeem waarbij gemeenten weer de regie voeren, zoals voor de bezuinigingen van 2011. Dat moet de steden in staat stellen het 'talent en de mogelijkheden van nieuwkomers' beter te benutten.
Maatwerk
Daarbij zou wel meer maatwerk nodig zijn om het integratieproces beter te sturen. ''Soms is veel begeleiding nodig, soms juist niet'', schrijven de grote steden in een verklaring.
De wensenlijst van de grote gemeenten bevat meer punten. Zo willen ze de kwaliteit en het aanbod van taalscholen verbeteren. Ook zou het voor migranten makkelijker moeten worden om de taal te leren en een werkervaringstraject te volgen.