POLITIEK

Nog meer Rotterdamse plannen: hogere boete voor rondslingerende vuilniszak, belasting voor cruiseschepen, minder mensen in bijstand

Presentatie van het Rotterdamse coalitieakkoord 'Eén stad'
Presentatie van het Rotterdamse coalitieakkoord 'Eén stad' © Rijnmond
Het Rotterdamse coalitieakkoord dat vrijdag is gepresenteerd telt bijna zestig pagina's. Teveel om in één artikel op te noemen. Maar om u verder bij te praten hebben we ook andere opvallende zaken uit de plannen van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk op een rijtje gezet.
Zo staat deze coalitie open voor gesprekken over een kerncentrale in de haven. Windmolens moeten zoveel mogelijk op zee komen. De windmolens op de Landtong bij Rozenburg en bij het Beneluxplein zijn ongewenst. Gesprekken met de provincie over dit onderwerp worden hervat.
Op monumentale gebouwen kunnen ook zonnepanelen worden geplaatst. Om de burger bij de doelen te betrekken krijgt Rotterdam een burgerberaad voor het klimaat. Projecten voor het aardgasvrij maken van wijken gaan alleen door als het Rijk daar geld voor heeft. Ook komt 15 miljoen beschikbaar voor het isoleren van woningen. Houtstook via kachels moet zoveel mogelijk worden teruggedrongen.

Welzijn

Zorgrestaurants waar ouderen een betaalbare maaltijd kunnen krijgen moeten worden heropend. Seniorencomplexen moeten weer een huismeester krijgen. Verslaafden en ggz-patiënten mogen niet zo maar in seniorcomplexen worden gestopt. Daar moeten regels voor komen, zoals een maximum aantal.

Economie

Opvallend nieuws voor cruiseschepen: voor elke nacht dat een schip aan de Wilhelminakade ligt moet per persoon toeristenbelasting worden betaald van 6,5 procent van de overnachtingsprijs.
Cruiseschip
Cruiseschip © Rijnmond
Naast de plannen voor een IT-campus in Feijenoord moet ook met bedrijven de verbinding worden gezocht voor het creëren van technisch bedrijfsscholen.

Onderwijs

In het onderwijs wordt veel bestaand beleid doorgezet. Wel willen de partijen meer aandacht voor het belang van een goed ontbijt. Scholen, voor zover ze al niet meedoen, moeten hier meer een rol in kunnen spelen.
Er gaat meer geld naar het leerlingenvervoer. Daarnaast zal de gemeente duizend stageplaatsen voor haar rekening nemen.

Armoede

De coalitie zet het huidige beleid van wethouder Grauss door. Een bedrag van 20 miljoen voor een fonds voor (kind)armoede lijkt niet groot. Ook wordt onderzocht of geld voor bepaalde regelingen niet automatisch kan worden toegekend. Dat is om mensen beter te bereiken en gebruik te laten maken van de regelingen. Ook moet het de administratieve rompslomp verminderen.

Werk en inkomen

Rotterdam heeft nu nog 35 duizend mensen in de bijstand. Over vier jaar moeten dat er vijfduizend minder zijn: 30 duizend. Ook komt er een fonds (RAP010) om zesduizend mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Horeca

In de stad moet ook moet meer nachthoreca komen. De coalitie wil dat tien extra 24uurs-vergunningen worden verleend. Burgemeester Aboutaleb was tot nu geen voorstander van uitbreiding.

Schoon

Het zwerfafval op straat en in de parken krijgt nog meer aandacht. Op zonnige dagen zal de gemeente daar bijvoorbeeld op inspelen door in de parken grotere voorzieningen te maken, zodat het afval op de juiste plaats wordt achtergelaten.
Om het afvalbeleid betaalbaar te houden zal de afvalstoffenheffing naast de vaste stijging ook jaarlijks met 1 procent extra stijgen. En... laat je vuilniszak niet slingeren. Laat je 'm niet in een container achter dan krijg je straks een hogere boete!
| Foto:
| Foto:

Groen

De vergroening van de stad wordt doorgezet. Twintig hectare is daarvoor in beeld. Maar... Rotterdam gaat niet extra geld bijleggen. Het moet worden betaald door de rijksoverheid of andere potjes.

Kansengelijkheid

Dit college zet verder door op de ingezette lijn. Mensen moeten zich veilig voelen op straat ongeacht sekse, kleur of geloof. Mensen die zich wel onheus voelen bejegend moeten makkelijker iets kunnen melden of aangifte kunnen doen bij de politie.
Bedrijven of organisaties die zich aantoonbaar schuldig hebben gemaakt aan discriminatie, door bijvoorbeeld mensen te weigeren, krijgen straf. Ze kunnen vijf jaar lang geen zaken meer doen met de gemeente.
De gemeente gaat zelf door met het inzetten van algoritmen. Dat zijn methodes via computers om te achterhalen of mensen in de fout zijn gegaan. Die methodes worden wel geregeld gecontroleerd om te voorkomen dat een nieuwe toeslagenaffaire ontstaat.

Cultuur

Opvallend is dat niet alleen 18 miljoen euro gaat naar de verbouwing van de Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp. Ook wordt onderzocht of het café en terras buiten de openingstijden van de dierentuin open kan gaan.
Blijdorp
Blijdorp © Rijnmond

Bestuur

Om dichter bij de burgers te komen moeten na het sluiten van diverse stadswinkels in alle 39 wijken weer een wijkhub komen. Daar moeten inwoners terecht voor gemeentelijke vragen, maar ook de politie zal er aanhaken.
Ook gaat er meer geld naar het Stadsarchief, de Ombudsman en sociale raadslieden om de taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Financiën

Voor het uitvoeren van de plannen is naast de eerdergenoemde maatregelen onder meer 420 miljoen euro van de Eneco-gelden beschikbaar. Ook is 500 miljoen euro vrijgevallen uit de eenmalige afkoop van erfpacht door onder meer wooncorporaties.