nieuws

Rotterdams-Kaapverdisch erfgoed

Havenstad Rotterdam kent een eeuwenlange grote in- en uitstroom van mensen. De stad telt inmiddels meer dan 170 verschillende nationaliteiten. En één groep die al en tijd lang haar wortels in Rotterdam heeft zijn de Kaapverdianen. Hun erfgoed draait voor een belangrijk deel rond muziek.
Erfgoed bestaat vaak vooral uit muziek, verhalen en tradities, soms meer dan schriftelijke nalatenschappen. En dat geldt zeker voor het Kaapverdisch erfgoed. Het Stadsarchief Rotterdam levert een bijdrage aan het veilig stellen van het erfgoed van alle stadgenoten en kreeg eind 2016 de muzikale erfenis in beheer van João Silva.

João Silva

João Silva is een Kaapverdiaan die in de jaren vijftig naar Rotterdam kwam om in de haven of bij Van Nelle te werken. Hij hoorde bij de eerste 'lichting' Kaapverdianen die naar Rotterdam kwam. Inmiddels telt de stad zo'n 25 duizend Kaapverdiaanse Rotterdammers. Vanuit Rotterdam heeft hij meegestreden voor de onafhankelijkheid van Kaapverdië. Amílcar Cabral (leider van de onafhankelijkheidsbeweging) moedigde João Silva aan om de Kaapverdische cultuur veilig te stellen vanuit Rotterdam.

Platenlabel Morabeza

Rond 1965 richtte Silva het platenlabel Morabeza op aan de Beukelsdijk. Onder eigen beheer bracht hij een LP uit met nummers van verschillende Kaapverdische artiesten. In de jaren die volgenden nodigde Silva Kaapverdische muzikanten uit om hun muziek in Rotterdam/ Hilversum op te komen nemen.
Silva staat symbool voor de eerste generatie Kaapverdiërs in Nederland en wordt beschouwd als een van de grondleggers van de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam. Nadat Kaapverdië in 1975 onafhankelijk werd, werd hij aangesteld als consul voor Kaapverdië.

Erfgoed

Eind 2016 heeft Silva zijn muzikale erfenis overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam. In zijn ‘archief’ bevinden zich de master tapes van alle LP’s die zijn uitgebracht bij Morabeza records. De inmiddels gedigitaliseerde muziek zal uiteindelijk – als waardevol erfgoed - beschikbaar worden gesteld via bijvoorbeeld de website van het Nationaal Archief in Kaapverdië.